Không Còn Hợp Đồng Mùa Vụ Thì Ký Loại Hợp Đồng Lao Động Nào?

Công việc thời vụ dù ngắn hạn nhưng lại thu hút rất nhiều lao động do công việc này không đòi hỏi trình độ cao mà lại linh hoạt về thời gian. Đối với công việc này, người lao động và người sử dụng sẽ ký kết hợp đồng thời vụ. Tuy nhiên, khi Luật lao động 2019 có hiệu lực, quy định về hợp đồng có nhiều thay đổi. Theo đó không còn quy định về hợp đồng thời vụ. Vậy không còn hợp đồng mùa vụ thì ký loại hợp đồng lao động nào? Dưới đây là quy định chi tiết về hợp đồng thời vụ.

1. Có được ký hợp đồng thời vụ không? Được ký hợp đồng lao động thời vụ mấy lần?

Không còn hợp đồng mùa vụ thì ký loại hợp đồng lao động nào?

Có được ký hợp đồng thời vụ không? Được ký hợp đồng lao động thời vụ mấy lần?

Hiện nay, đối với các công việc thời vụ nhằm đáp ứng khối lượng công việc, đơn hàng theo mùa, theo đợt của doanh nghiệp, thời hạn hợp đồng lao động ngắn hạn dưới 12 tháng thì nhiều doanh nghiệp sản xuất và người lao động thường sử dụng cách gọi “hợp đồng thời vụ”. Tuy nhiên, đối chiếu với quy định tại Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 (Có hiệu lực từ 1/1/2021), thì còn loại “hợp đồng thời vụ” mà chỉ có 02 loại hợp đồng lao động là:

- Hợp đồng lao động xác định thời hạn: Hợp đồng lao động có thời hạn không quá 36 tháng.

- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: Hợp đồng lao động không xác định thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

Như vậy, tại thời điểm hiện nay không còn hợp đồng thời vụ. Vì vậy, người sử dụng lao động và người lao động sẽ không được ký hợp đồng thời vụ, nếu người sử dụng cố ý ký hợp đồng thời vụ với người sử dụng thì sẽ vi phạm pháp luật và chịu chế tài xử lý.

2. Đối với công việc thời vụ, nếu không còn hợp đồng mùa vụ thì ký loại hợp đồng nào?

Không còn hợp đồng mùa vụ thì ký loại hợp đồng lao động nào?

Không còn hợp đồng mùa vụ thì ký loại hợp đồng nào?

Căn cứ Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 quy định về các loại hợp đồng lao động bao gồm hợp đồng lao động xác định thời hạn (HĐLĐ có thời hạn không quá 36 tháng) và hợp đồng không xác định thời hạn (HĐLĐ không xác định thời điểm chấm dứt hợp đồng). Đối với hợp đồng thời vụ đã không còn được quy định.

Do đó, căn cứ vào tính chất ngắn hạn của công việc thời vụ, người sử dụng lao động và NLĐ có thể ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Khi HĐLĐ xác định thời hạn kết thúc, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày HĐLĐ hết hạn, 2 bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết HĐLĐ mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của 2 bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết. Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà 2 bên không ký kết HĐLĐ mới thì hợp đồng này trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn;

Trường hợp 2 bên ký kết HĐLĐ mới là HĐLĐ xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn (trừ HĐLĐ đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật lao động 2019).

3. Đối với công việc thời vụ, hợp đồng lao động có phải buộc lập thành văn bản?

Căn cứ nội dung quy định tại Điều 14 Bộ luật Lao động năm 2019, hợp đồng lao động có thể được giao kết bằng một trong các hình thức:

- Bằng văn bản (áp dụng cho tất cả các loại hợp đồng).

- Bằng thông điệp dữ liệu (Hợp đồng lao động điện tử - áp dụng cho tất cả các loại hợp đồng).

- Bằng lời nói (chỉ sử dụng cho hợp đồng dưới 01 tháng, trừ trường hợp giao kết hợp đồng với người giúp việc, người dưới 15 tuổi, nhóm người lao động thông qua người được ủy quyền để làm công việc dưới 12 tháng).

Do đó, đối với các công việc thời vụ, khi ký hợp đồng lao động các bên phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản trong các trường hợp:

- Thuê người lao động làm việc từ đủ 1 tháng trở lên.

- Thuê người lao động dưới 15 tuổi (điểm a khoản 1 Điều 145 Bộ luật Lao động năm 2019).

- Ký hợp đồng với người lao động làm giúp việc gia đình (khoản 1 Điều 162 Bộ luật Lao động năm 2019).

- Ký hợp đồng với nhóm NLĐ thông qua một người được ủy quyền (khoản 2 Điều 18 Bộ luật Lao động năm 2019).

4. Hợp đồng lao động công việc thời vụ có tham gia BHXH hay không?

Không còn hợp đồng mùa vụ thì ký loại hợp đồng lao động nào?

Hợp đồng lao động công việc thời vụ có tham gia BHXH hay không?

Theo pháp luật quy định hiện hành, tùy vào từng loại hợp đồng cả 2 bên ký kết mà có quyết định NLĐ có thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT hay bảo hiểm thất nghiệp hay không. Cụ thể:

- Tham gia BHXH bắt buộc: NLĐ ký kết hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên

- Tham gia BHYT bắt buộc: NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở

- Tham gia bảo hiểm thất nghiệp: NLĐ ký hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên

Như vậy, nếu NLĐ làm công việc thời vụ mà ký hợp đồng xác định thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên sẽ được tham gia đủ các loại bảo hiểm nêu trên (BHXH, BHYT, BHTN). Còn nếu NLĐ làm công việc thời vụ chỉ ký hợp đồng xác định thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng thì NLĐ chỉ được tham gia BHXH bắt buộc.

Trên đây là chi tiết giải đáp về vấn đề không còn hợp đồng lao động mùa vụ thì người lao động ký loại hợp đồng lao động nào khi làm công việc thời vụ. Hy vọng bài viết sẽ giải đáp những vướng mắc mà bạn đang gặp phải.

Để được tư vấn, giải đáp thắc mắc và báo giá cụ thể, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY.

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

✅ Hoặc ngay để được hỗ trợ trực tiếp

Tổng đài: 19006142 / 19006139

KV Miền Bắc - (Mr Hưng): 0911670826 - (Ms Hằng): 0911 876 893

KV Miền Nam - (Ms Thùy): 0911 876 899 / (Ms Thơ): 0911 876 900

Hợp đồng điện tử EFY-eCONTRACT - Bỏ ký tay, thay ký số

NỘI DUNG LIÊN QUAN

[TÌM HIỂU] - Hợp Đồng Lao Động Theo Quy Định Của Bộ Luật Lao Động Mới Nhất

Phụ Lục Hợp Đồng Lao Động Là Gì? Quy Định Về Phụ Lục Hợp Đồng Lao Động


Hợp Đồng Lao Động Điện Tử Là Gì? Quy Định Về Ký Hợp Đồng Lao Động Điện Tử

HaTT

Tin tức liên quan