Phụ Lục Hợp Đồng Lao Động Là Gì? Quy Định Về Phụ Lục Hợp Đồng Lao Động

Các bên tham gia hợp đồng lao động sẽ ký thêm phụ lục hợp đồng khi cần sửa đổi, bổ sung hoặc quy định chi tiết hợp đồng. Vậy phụ lục hợp đồng lao động là gì? Các trường hợp nào cần ký phụ lục hợp đồng?

1. Phụ lục hợp đồng lao động là gì? Nguyên tắc ký phụ lục hợp đồng lao động

Phụ Lục Hợp Đồng Lao Động Là Gì? Quy Định Về Phụ Lục Hợp Đồng Lao Động

Phụ lục hợp đồng lao động là gì? Nguyên tắc ký phụ lục hợp đồng lao động

Khoản 1, 2 Điều 22 của Bộ luật lao động 2019 có quy định về phụ lục hợp đồng lao động. Theo đó:

“1. Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.”

Như vậy, phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có giá trị pháp lý ngang hàng với hợp đồng lao động. Tuy nhiên, khi ký phụ lục hợp đồng lao động, người lao động và người sử dụng lao động cần tuân thủ các nguyên tắc dưới đây:

- Nội dung trong phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong hợp đồng lao động.

- Khi có mong muốn sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong hợp đồng lao động thì bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động phải báo trước cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung (Điều 33 Bộ Luật Lao động 2019)

- Không sử dụng phụ lục hợp đồng lao động để sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động. Trong trường hợp NLĐ và người sử dụng lao động muốn kéo dài thời gian của hợp đồng hơn so với hợp đồng gốc đã ký trước đó thì 2 bên chỉ có thể giao kết với nhau một hợp đồng có thời hạn khác chứ không được ký phụ lục hợp đồng lao động để kéo dài thời hạn hợp đồng.

2. Phụ lục hợp đồng lao động có mấy loại?

Phụ lục hợp đồng lao động có 2 loại:

- Phụ lục hợp đồng lao động mà nội dung quy định chi tiết một số điều, khoản trong hợp đồng lao động;

- Phụ lục hợp đồng lao động mà nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản trong hợp đồng lao động

3. Lưu ý khi soạn thảo phụ lục hợp đồng lao động

Phụ Lục Hợp Đồng Lao Động Là Gì? Quy Định Về Phụ Lục Hợp Đồng Lao Động

Lưu ý khi soạn thảo phụ lục hợp đồng lao động

Khi soạn thảo phụ lục hợp đồng cần lưu ý các nội dung sau đây:

- Trong nội dung của phụ lục hợp đồng lao động không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

- Khi ký phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì trong phụ lục hợp đồng lao động phải ghi rõ các nội dung của điều, khoản sửa đổi, bổ sung nội dung trong hợp đồng lao động và thời điểm phụ lục hợp đồng có hiệu lực.

- Nếu phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng lại dẫn đến cách hiểu khác với nội dung hợp đồng lao động thì 2 bên thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

4. Cần báo trước khi ký phụ lục hợp đồng không?

Theo nội dung tại Điều 33 Bộ luật Lao động 2019 quy định về việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động: “Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Trường hợp 2 bên đã thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.”

Như vậy, trường hợp người lao động và người sử dụng lao động phải ký phụ lục hợp đồng lao động để sửa đổi bổ sung, quy định chi tiết nội dung của hợp đồng lao động thì bên phải báo trước 3 ngày làm việc về các nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

5. Số lần được ký phụ lục hợp đồng lao động

Phụ Lục Hợp Đồng Lao Động Là Gì? Quy Định Về Phụ Lục Hợp Đồng Lao Động

Số lần được ký phụ lục hợp đồng lao động

Nội dung tại Điều 5 Nghị định 05/2015/NĐ-CP có quy định về việc sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động. Theo đó, phụ lục hợp đồng chỉ được ký 1 lần để sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động:

“Thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng lao động với NLĐ cao tuổi và người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách quy định tại Khoản 6 Điều 192 của Bộ luật Lao động.”

Tuy nhiên, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thì Nghị định 05/2015 đã hết hiệu lực. Theo đó, tại Khoản 2, Điều 22, Bộ luật lao động 2019 có quy định về phụ lục của hợp đồng lao động được phép ký mấy. Cụ thể:

“Phụ lục hợp đồng quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.”

Như vậy, theo quy định của Bộ luật lao động 2019 nêu trên thì phụ lục hợp đồng chỉ không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động, còn đối với những nội dung liên quan khác thì không quy định số lượng phụ lục được ký giữa người lao động và người lao động.

6. Mẫu phụ lục hợp đồng lao động

Tải mẫu phụ lục hợp đồng lao động tại đây

Trên đây là quy định chi tiết về phụ lục hợp đồng lao động. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với mọi người khi cần làm phụ lục hợp đồng lao động để quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong hợp đồng lao động.

 

Để được tư vấn, giải đáp thắc mắc và báo giá cụ thể, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY.

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

✅ Hoặc ngay để được hỗ trợ trực tiếp

Tổng đài: 19006142 / 19006139

KV Miền Bắc - (Mr Hưng): 0911670826 - (Ms Hằng): 0911 876 893

KV Miền Nam - (Ms Thùy): 0911 876 899 / (Ms Thơ): 0911 876 900

Hợp đồng điện tử EFY-eCONTRACT - Bỏ ký tay, thay ký số

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Hợp Đồng Lao Động Điện Tử Là Gì? Quy Định Về Ký Hợp Đồng Lao Động Điện Tử

Hợp Đồng Thử Việc Là Gì? Mẫu Hợp Đồng Thử Việc Mới Nhất

[TÌM HIỂU] - Hợp Đồng Lao Động Theo Quy Định Của Bộ Luật Lao Động Mới Nhất

HaTT

Tin tức liên quan