h2

Tiết kiệm 90% chi phí

Không chi phí in ấn, không chi phí chuyển phát, không chi phí lưu kho hợp đồng

Xem thêm >
h2

Tiết kiệm 90% thời gian

Ký số mọi lúc mọi nơi, ký đồng loạt không giới hạn số lượng, tìm kiếm hợp đồng nhanh chóng

Xem thêm >
h2

Đáp ứng tiêu chuẩn pháp lý

Đáp ứng đầy đủ tính pháp lý về giao dịch điện tử xác thực điện tử trong nhiều lĩnh vực

Xem thêm >
h2

Đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật

Giải pháp bảo mật chống tấn công từ bên ngoài 24/7, hệ thống đáp ứng mọi chữ ký số

Xem thêm >
Video title

Được phát triển bởi EFY Việt Nam

Đơn vị với hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm,

là đối tác tin cậy cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho 160.000+ doanh nghiệp trên toàn quốc

Xem thêm >

Câu hỏi thường gặp

Dưới đây là danh sách các câu hỏi phổ biến nhất của khách hàng. Nếu bạn không thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ
 • Video title Hợp đồng điện tử là gì?
 • Theo quy định tại Điều 33, Luật giao dịch điện tử năm 2005 quy định nội dung giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử:

  "Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật này"

  Trong đó, "Thông điệp dữ liệu là thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử" và "Phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện tử hoặc công nghệ tương tự".

 • Video title Hợp đồng điện tử dựa trên căn cứ pháp lý nào?
 • Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác

  Bộ luật lao động 2019 ghi nhận hình thức hợp đồng lao động điện tử

 • Video title Có những loại hợp đồng điện tử nào?
 • Có 3 loại hợp đồng điện tử, bao gồm:

  - Hợp đồng lao động điện tử

  - Hợp đồng thương mại điện tử

  - Hợp đồng dân sự điện tử

 • Video title Hợp đồng điện tử theo pháp luật Việt Nam
 • ** Hợp đồng điện tử theo quy định pháp luật

  Theo quy định tại Luật giao dịch điện tử năm 2005, hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của luật này. Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu.

  ** Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử

  - Các bên tham gia có quyền thỏa thuận sử dụng phương tiện điện tử trong giao kết và thực hiện hợp đồng.

  - Việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử phải tuân thủ các quy định của Luật này và pháp luật về hợp đồng.

  - Khi giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, các bên có quyền thoả thuận về yêu cầu kỹ thuật, chứng thực, các điều kiện bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật có liên quan đến hợp đồng điện tử đó.

  ** Giao kết hợp đồng điện tử

  - Giao kết hợp đồng điện tử là việc sử dụng thông điệp dữ liệu để tiến hành một phần hoặc toàn bộ giao dịch trong quá trình giao kết hợp đồng.

  - Trong giao kết hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, đề nghị giao kết hợp đồng và chấp nhận giao kết hợp đồng có thể được thực hiện thông qua thông điệp dữ liệu.

 • Video title Khác biệt của Hợp đồng điện tử so với hợp đồng truyền thống?
 • Tiêu chí

  Hợp đồng truyền thống (HĐ giấy)

  Hợp đồng điện tử

  Căn cứ pháp lý

  - Bộ luật Dân sự 2015 

  - Luật Giao dịch điện tử 2005; Luật Thương mại 2005

  Phương thức giao kết

  - Bằng văn bản, lời nói, hành động…và các hình thức khác do hai bên thỏa thuận

  - Ký hợp đồng bằng chữ ký tay

  - Giao dịch bằng phương tiện điện tử

  - Được ký bằng chữ ký điện tử  

  Phạm vi áp dụng

  Trong mọi hoạt động của đời sống kinh tế, xã hội, mọi ngành, mọi lĩnh vực….

  Chỉ áp dụng trong một số lĩnh vực cụ thể.

  Chủ thể tham gia

  - Bên bán và Bên mua

  - Bên bán, Bên mua

  - Bên thứ ba: các nhà cung cấp các dịch vụ mạng và các cơ quan chứng thực chữ ký điện tử.

  Nội dung hợp đồng

  - Đối tượng của hợp đồng;

  - Số lượng, chất lượng;

  - Giá, phương thức thanh toán;

  - Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

  - Quyền, nghĩa vụ của các bên

  - Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

  - Phương thức giải quyết tranh chấp.

  Bên cạnh những nội dung bắt buộc như trong hợp đồng truyền thống, hợp đồng điện tử có thêm:

  - Địa chỉ pháp lý: ngoài địa chỉ pháp lý có thêm địa chỉ email, địa chỉ website, địa chỉ xác định nơi, ngày giờ gửi thông điệp dữ liệu, …

  - Yêu cầu kỹ thuật

  - Chứng thực chữ ký điện tử

  - Các điều kiện bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật

  ....

    

 • Video title Quy trình ký hợp đồng điện tử
 • Quy trình ký hợp đồng điện tử gồm 5 bước

  Bước 1: Tạo /Upload hợp đồng

  Bước 2: Thiết kế luồng xem và ký các bên liên quan

  Bước 3: Thông báo các bên liên quan

  Bước 4: Ký số ngay trên máy tính, điện thoại

  Bước 5: Gửi và nhận hợp đồng điện tử đã hoàn thiện đầy đủ chữ ký thông qua phần mềm