Hợp Đồng Lao Động Điện Tử Là Gì? Quy Định Về Ký Hợp Đồng Lao Động Điện Tử

Luật Giao dịch điện tử 2005 đã có quy định về hợp đồng điện tử và đến Bộ Luật lao động 2019 có bổ sung thêm quy định về hình thức hợp đồng lao động điện tử. Tuy nhiên, hiện tại đây vẫn là một hình thức hợp đồng mới, chưa phổ biến tại các doanh nghiệp nên nhiều đơn vị vẫn chưa nắm rõ được các quy định liên quan đến hợp đồng lao động điện tử: Hợp đồng lao động điện tử có giá trị pháp lý không? Chữ ký trên hợp đồng lao động được quy định như thế nào? Trường hợp người lao động không có chữ ký điện tử thì có giao kết được hợp đồng lao động điện tử không? Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giải đáp chi tiết những nội dung này.

1. Hợp đồng lao động điện tử là gì?

Từ ngày 01/01/2021, Bộ Luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực thi hành. Trong đó, có nhiều quy định mới về hợp đồng lao động.

Hợp Đồng Lao Động Điện Tử Là Gì? Quy Định Về Ký Hợp Đồng Lao Động Điện Tử

Hợp đồng lao động điện tử là gì?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Bộ luật Lao động 2019 về khái niệm hợp đồng lao động sau:

“1. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.”

Bên cạnh đó, theo Điều 33 Luật Giao dịch điện tử 2005: “Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật này.”

Trong đó, thông điệp dữ liệu được hiểu là thông tin được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ bằng phương tiện điện tử (phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự).

Như vậy, Hợp đồng lao động điện tử được hiểu là thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động và được tạo ra, gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử (điện thoại, fax, Internet… nhằm xác lập quan hệ lao động) và được ký bằng chữ ký điện tử của các bên giao kết.

Với việc áp dụng HĐLĐ điện tử vào doanh nghiệp thay thế cho hợp đồng giấy truyền thống, đã mang đến những lợi ích như sau:

- Hệ thống quản lý nhanh chóng, chính xác, dễ dàng khi sử dụng.

- Tiết kiệm nhiều khoản chi phí về thời gian, con người, lưu trữ, hiệu suất công việc

- Đảm bảo về thời điểm giao kết HĐLĐ, không cần phụ thuộc vào người ký, người cầm dấu của doanh nghiệp

- Áp dụng công nghệ hợp lý khi hiện nay chữ ký số cá nhân ngày càng trở nên thuận tiện và phổ biến.

- Việc giao kết hợp đồng điện tử giúp cho các chủ thể ký kết HĐLĐ trở nên thuận tiện hơn khi có thể giải quyết được các vấn đề liên quan đến khoảng cách địa lý hay thời gian ký kết.

Để được tư vấn, giải đáp thắc mắc và báo giá cụ thể, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY.

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

✅ Hoặc ngay để được hỗ trợ trực tiếp

Tổng đài: 19006142 / 19006139

KV Miền Bắc - (Mr Hưng): 0911670826 - (Ms Hằng): 0911 876 893

KV Miền Nam - (Ms Thùy): 0911 876 899 / (Ms Thơ): 0911 876 900

Hợp đồng điện tử EFY-eCONTRACT - Bỏ ký tay, thay ký số

2. Quy định về chữ ký trên hợp đồng lao động điện tử

Các bên tham gia giao kết HĐLĐ sử dụng chữ ký điện tử thay thế cho chữ ký tươi. Chữ ký điện tử có thể được tạo lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu, âm thanh hoặc các hình thức khác bằng phương tiện điện tử.

Hợp Đồng Lao Động Điện Tử Là Gì? Quy Định Về Ký Hợp Đồng Lao Động Điện Tử

Quy định về chữ ký trên hợp đồng lao động điện tử

Hiện nay, có 4 loại chữ ký điện tử được sử dụng phổ biến: chữ ký số, chữ ký hình ảnh, chữ ký scan và chữ ký điện tử khác

- Chữ ký số: Được hình thành bằng việc chuyển đổi dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không tương ứng, trong đó người có thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định nội dung thông điệp dữ liệu kể từ khi chuyển đổi có được giữ toàn vẹn hay không. Đối với người sử dụng lao động thường sử dụng loại chữ ký này trong hợp đồng lao động điện tử bởi nó có giá trị pháp lý cao nhất trong các loại chữ ký điện tử.

- Chữ ký scan (chữ ký quét): Hợp đồng được in từ tệp dữ liệu bởi người ký; người ký mỗi bên phải ký vào bản cứng hợp đồng đó bằng mực ướt. Hợp đồng kèm chữ ký sẽ được chuyển thành dạng điện tử bằng cách quét và bản sao quét của hợp đồng đã ký sẽ được gửi đến bên đối tác qua email.

- Chữ ký ảnh: Người ký chèn hình ảnh chữ ký của mình vào mục tương ứng trên tệp dữ liệu điện tử của hợp đồng, sau đó, cùng với chữ ký ảnh được gửi đến đối tác thông qua email.

- Chữ ký điện tử khác: Có thể là một cú nhấp chuột trên màn hình, hoặc chữ ký tay được viết trên máy tính bảng bằng ngón tay, bút stylus; Chữ ký ở cuối email; Tên đã đăng ký; Chữ ký OTP; Chữ ký tay sinh trắc học được đăng ký trên thiết bị phần cứng chuyên dụng; Chữ ký video giọng nói; Hộp kiểm “Tôi chấp nhận/ Tôi đồng ý”.

Như vậy, khi giao kết hợp đồng lao động điện tử, trường hợp người lao động và người sử dụng lao động và người sử dụng lao động có thể sử dụng để ký kết hợp đồng. Trong đó chữ ký số là lựa chọn ưu tiên. Trong trường hợp người lao động không có chữ ký số thì người lao động có thể lựa chọn chữ ký ảnh, chữ ký scan, chữ ký điện tử khác (OTP, chữ ký sinh trắc học, chữ ký viết trên máy tính, hộp kiểm…)

3. Giá trị pháp lý của Hợp đồng lao động điện tử

Hợp Đồng Lao Động Điện Tử Là Gì? Quy Định Về Ký Hợp Đồng Lao Động Điện Tử

Giá trị pháp lý của Hợp đồng lao động điện tử

Căn cứ theo nội dung tại Điều 14 Bộ luật Lao động 2019 quy định về hình thức hợp đồng lao động:

“1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.”

Bên cạnh đó, Luật Giao dịch điện tử năm 2005: Điều 33 về hợp đồng điện tử: “Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật này.”; Điều 34 về Thừa nhận giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử: “Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu.”; Điều 13 quy định về thông điệp dữ liệu có giá trị như bản gốc.

Như vậy, hợp đồng lao động điện tử có giá trị pháp lý tương đương với hợp đồng lao động bằng văn bản giấy. Vì thế, mọi tranh chấp phát sinh giữa người sử dụng lao động và người lao động đều được giải quyết theo quy định của các luật liên quan, không phân biệt hình thức hợp đồng lao động là hợp đồng giấy ký bằng chữ ký tươi hay hợp đồng điện tử ký bằng chữ ký điện tử mà hai bên đã ký kết.

4. Điều kiện để giao kết hợp đồng lao động điện tử hợp pháp

Hợp Đồng Lao Động Điện Tử Là Gì? Quy Định Về Ký Hợp Đồng Lao Động Điện Tử

Điều kiện để giao kết hợp đồng lao động điện tử hợp pháp

Ngoài các điều kiện về nội dung hợp đồng, nguyên tắc ký kết hợp đồng…; khi người lao động và người sử dụng lao động ký kết hợp đồng lao động điện tử sẽ cần đảm bảo đáp ứng đầy đủ điều sau:

Theo nội dung tại Điều 13 Luật Giao dịch điện tử 2005 quy định về thông điệp dữ liệu có giá trị như bản gốc khi đáp ứng được các điều kiện:

- Nội dung của thông điệp dữ liệu được bảo đảm toàn vẹn kể từ khi được khởi tạo lần đầu tiên dưới dạng một thông điệp dữ liệu hoàn chỉnh. Theo đó, nội dung của thông điệp dữ liệu được xem là toàn vẹn khi nội dung đó chưa bị thay đổi (trừ những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình gửi, lưu trữ, hiển thị thông điệp dữ liệu;

- Nội dung của thông điệp dữ liệu có thể truy cập và sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh.

Như vậy, khi thực hiện giao kết hợp đồng lao động điện tử, cả người lao động và người sử dụng lao động cần lưu ý về sự toàn vẹn của hợp đồng để đảm bảo hợp đồng lao động điện tử hợp pháp.

Trên đây là chi tiết quy định về Hợp đồng lao động điện tử. Hy vọng bài viết sẽ giải đáp những vướng mắc về hình thức hợp đồng lao động mới này.

Để được tư vấn, giải đáp thắc mắc và báo giá cụ thể, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY.

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

✅ Hoặc ngay để được hỗ trợ trực tiếp

Tổng đài: 19006142 / 19006139

KV Miền Bắc - (Mr Hưng): 0911670826 - (Ms Hằng): 0911 876 893

KV Miền Nam - (Ms Thùy): 0911 876 899 / (Ms Thơ): 0911 876 900

Hợp đồng điện tử EFY-eCONTRACT - Bỏ ký tay, thay ký số

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Hợp Đồng Lao Động Điện Tử Có Giá Trị Tương Đương Hợp Đồng Giấy Từ 01/01/2021

Có Những Hình Thức Hợp Đồng Nào? Các Hình Thức Hợp Đồng Hợp Pháp Hiện Nay

[TÌM HIỂU] - Hợp Đồng Lao Động Theo Quy Định Của Bộ Luật Lao Động Mới Nhất

HaTT 

Tin tức liên quan