️🎯 Phân Biệt Hợp Đồng Dân Sự Và Hợp Đồng Thương Mại

Hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại giống và khác nhau ở điểm nào? Đây là thắc mắc của rất nhiều người hiện nay. Trên thực tế, hợp đồng thương mại cũng là một loại hợp đồng, chịu sự điều chỉnh của bộ luật dân sự. Tuy nhiên, so với hợp đồng dân sự, hợp đồng thương mại cũng có các điểm khác biệt. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn phân biệt hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại.

Phân biệt hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại

Điểm giống nhau giữa hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại

Hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại đều là hợp đồng được thành lập bởi sự thỏa thuận của các bên, dựa trên sự tự nguyện. Do đó, hợp đồng dân sự và thương mại cũng có các điểm tương đồng:

✅ Cả 2 loại hợp đồng đều có bản chất là giao dịch dân sự. Cả 2 loại đều được thiết lập dựa trên sự bình đẳng, thỏa thuận và sự tự nguyện của các bên tham gia giao kết hợp đồng.

✅ Đều hướng tới các lợi ích chung, hợp pháp của các bên tham gia.

✅ Đều có các điều khoản cơ bản, theo quy định của pháp luật như: quy định về chủ thể, đổi tượng của hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia, phương thức thanh toán, giải quyết tranh chấp…

✅ Giống nhau về hình thức: có thể giao kết bằng miệng, bằng văn bản, bằng phương thức điện tử…

✅ Sau khi hợp đồng được ký kết, có hiệu lực pháp luật thì các bên sẽ bị rằng buộc và phải thực hiện theo các cam kết và thỏa thuận đã đặt ra.

Hiện nay, bộ luật dân sự có quy định rõ ràng về hình thức giao kết hợp đồng. Hợp đồng có thể được giao kết bằng miệng hoặc bằng văn bản, tùy theo tính chất của hợp đồng và thỏa thuận của các bên tham gia. Thông thường, hợp đồng bằng văn bản sẽ được áp dụng với những giao dịch có tính chất phức tạp.

Dù có nhiều điểm tương đồng nhưng hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại cũng có các điểm khác nhau

Một số loại hợp đồng có thể sẽ phải công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp pháp luật không quy định, các bên cũn có thể thỏa thuận để công chứng, chứng thực nhầm nâng cao giá trị pháp lý cho hợp đồng. Ngoài ra, hợp đồng cũng có thể được giao kết bằng hành vi cụ thể và bằng phương thức điện tử.

Dù có nhiều điểm tương đồng nhưng hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại cũng có các điểm khác nhau. Vậy những đặc điểm nào thường được sử dụng để phân biệt hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại?

Phân biệt hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại

Để phân biệt hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại, bạn cần lưu ý tới các tiêu chí sau:

Chủ thể giao kết hợp đồng

Khi giao kết hợp đồng dân sự, đối tượng sẽ rộng hơn. Đó có thể là các cá nhân, tổ chức có hoặc không có tư cách pháp nhân. Tuy nhiên, đối với hợp đồng thương mại, chủ thể phải là cá nhân hoặc tổ chức có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh và người đại diện hợp pháp. Trong hợp đồng thương mại, bắt buộc phải có 1 bên là thương nhân. Nếu không đáp ứng điều kiện về chủ thể, hợp đồng thương mại sẽ vô hiệu, không có giá trị pháp lý.

Khi giao kết hợp đồng dân sự, đối tượng sẽ rộng hơn hợp đồng thương mại

Mục đích của hợp đồng

Hợp đồng dân sự được thiết lập với mục tiêu thỏa thuận các giao dịch dân sự. Đối tượng của hợp đồng sẽ rộng hơn. Đó có thể là hợp đồng vay vốn, thuê nhà, hợp đồng cho thuê tài sản… Nhìn chung, mục đích hướng tới của hợp đồng dân sự là mục đích tiêu dùng, có thể sinh lời hoặc không. Trong khi đó, hợp đồng thương mại thường hướng tới mục đích kinh doanh thương mại và có sinh lời.  

Điều khoản của hợp đồng

Bên cạnh các điều khoản chung, giống với hợp đồng dân sự thông thường, hợp đồng thương mại có một số điều khoản bắt buộc khác mà hợp đồng dân sự không có. Đó là các điều khoản quy định về việc vận chuyển hàng hóa, điều khoản về bảo hiểm…

Cơ quan giải quyết tranh chấp

Khi phân biệt hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại, nhất định bạn sẽ không thể bỏ qua sự khác nhau về cơ quan giải quyết tranh chấp của 2 loại hợp đồng. Khi các bên giao kết hợp đồng thương mại, các bên có thể tự thỏa thuận giải quyết nếu có phát sinh tranh chấp. Trường hợp các bên không thể tự thỏa thuận thì có thể giải quyết tại tòa án hoặc tại trung tâm trọng tài thương mại, tùy theo sự lựa chọn của các bên tham gia giao kết hợp đồng.

Đối với hợp đồng dân sự, các bên chỉ có thể giải quyết tại tòa án có thẩm quyền. Trung tâm trọng tài thương mại sẽ không có thẩm quyền để giải quyết các vụ việc dân sự.

Đối với hợp đồng dân sự, các bên chỉ có thể giải quyết tranh chấp tại tòa án có thẩm quyền

Phạt vi phạm hợp đồng

Khi giao kết, thực hiện hợp đồng, các bên sẽ bị phạt vi phạm nếu không thực hiện đúng hoặc không thực hiện các nghĩa vụ phát sinh theo quy định tại hợp đồng. Tuy nhiên, các bên sẽ chỉ bị phạt vi phạm nếu trong hợp đồng có điều khoản thỏa thuận về trường hợp phạm vi phạm.

Đối với hợp đồng dân sự, mức phạt không bị giới hạn tối đa. Các bên có thể thỏa thuận về mức phạt vi phạm tùy thích. Tuy nhiên, trong hợp đồng thương mại, các bên có thể thỏa thuận về mức phạt vi phạm nhưng không vượt qua 8% phần giá trị hợp đồng bị vi phạm. Có thể thấy, luật thương mại đã quy định rõ ràng về mức phạt tối đa. Đây cũng là một trong những điểm khác nhau quan trọng bạn cần lưu ý khi phân biệt hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại.

Trên đây là một số điểm giống và khác nhau cơ bản giữa hợp đồng thương mại và hợp đồng dân sự. Hy vọng qua các điểm giống và khác nhau này, bạn đã có thể phân biệt hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại. Từ đó thỏa thuận và tạo lập hợp đồng hiệu quả nhất, đảm bảo tính pháp lý của hợp đồng.

 

Để được tư vấn, giải đáp thắc mắc và báo giá cụ thể, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY.

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

 

✅ Hoặc ngay để được hỗ trợ trực tiếp

Tổng đài: 19006142 / 19006139

KV Miền Bắc - (Mr Hưng): 0911670826 - (Ms Hằng): 0911 876 893

KV Miền Nam - (Ms Thùy): 0911 876 899 / (Ms Thơ): 0911 876 900

Hợp đồng điện tử EFY-eCONTRACT - Bỏ ký tay, thay ký số

MinhNH

Tin tức liên quan