💠 Không Có Chữ Ký Điện Tử, Hợp Đồng Điện Tử Có Hiệu Lực Không?

Khi sử dụng hợp đồng điện tử được ký bằng chữ ký điện tử thay cho hợp đồng truyền thống với chữ ký tay để tiết kiệm chi phí, thời gian. Tuy nhiên, trong trường hợp người mua không có chữ ký điện tử để thực hiện ký xác nhận đồng ý vào hợp đồng hay không có chữ ký điện tử hợp đồng điện tử có hiệu lực không? Cùng làm rõ vấn đề này qua bài viết dưới đây 

Không có chữ ký điện tử hợp đồng điện tử có hiệu lực không

Không có chữ ký điện tử hợp đồng có hợp lệ không?

1. Hợp đồng điện tử là gì?

Căn cứ Luật giao dịch điện tử 2005, Hợp đồng điện tử có thể hiểu: “Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu.” Bản chất của các hợp đồng cung cấp dịch vụ là thông điệp dữ liệu. Thông điệp dữ liệu được hiểu là thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử (Khoản 12 Điều 4).

Các loại hợp đồng điện tử:

- Hợp đồng thương mại điện tử

- Hợp đồng dân sự điện tử

- Hợp đồng lao động điện tử

Đặc điểm của hợp đồng điện tử

- Chủ thể giao kết hợp đồng điện tử:

Ngoài các chủ thể tham gia vào giao kết như đối với hợp đồng truyền thống (người bán, người mua, …) đã xuất hiện các bên thứ ba có liên quan chặt chẽ đến hợp đồng điện tử. Đó là các nhà cung cấp các dịch vụ mạng và các cơ quan chứng thực chữ ký điện tử. Những bên thứ ba này có nhiệm vụ chuyển đi, lữu giữ các thông tin giữa các bên tham gia giao dịch thương mại điện tử, đồng thời họ cũng có thể đóng vai trò trong việc xác nhận độ tin cậy của các thông tin trong giao dịch thương mại điện tử.

- Hình thức thể hiện:

Sử dụng thông điệp dữ liệu để tiến hành một phần hoặc toàn bộ giao dịch trong quá trình giao kết hợp đồng;

Trong giao kết hợp đồng điện tử, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, đề nghị giao kết hợp đồng và chấp nhận giao kết hợp đồng có thể được thực hiện thông qua thông điệp dữ liệu.

- Cách thức giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử

Các bên tham gia có quyền thỏa thuận sử dụng phương tiện điện tử trong giao kết và thực hiện hợp đồng;

Việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử phải tuân thủ các quy định của pháp luật về hợp đồng;

Khi giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, các bên có quyền thoả thuận về yêu cầu kỹ thuật, chứng thực, các điều kiện bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật có liên quan đến hợp đồng điện tử đó.

- Phạm vi áp dụng

Hợp đồng điện tử được áp dụng trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định.

Tuy nhiên, Hợp đồng điện tử không áp dụng đối với việc: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản khác, văn bản về thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá khác.

- Một số đặc điểm khác

+ Tính phi biên giới

+ Tính vô hình, phi vật chất

+ Tính hiện đại, chính xác

2. Không có chữ ký điện tử hợp đồng điện tử có hiệu lực không?

Không có chữ ký điện tử hợp đồng điện tử có hiệu lực không?

Chữ ký điện tử người mua trên hợp đồng điện tử

Căn cứ theo khoản 1 Điều 23 Luật giao dịch điện tử 2005:

“1. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, các bên tham gia giao dịch điện tử có quyền thỏa thuận:

a) Sử dụng hoặc không sử dụng chữ ký điện tử để ký thông điệp dữ liệu trong quá trình giao dịch;

b) Sử dụng hoặc không sử dụng chữ ký điện tử có chứng thực;

c) Lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử trong trường hợp thỏa thuận sử dụng chữ ký điện tử có chứng thực.”

Dựa trên điểm a ở trên, 2 bên tham gia giao kết hợp đồng được tự do thỏa thuận dùng chữ ký điện tử. Trong trường hợp khách hàng không sử dụng chữ ký điện tử mà vẫn muốn giao kết hợp đồng điện tử là không sai

=> Tùy theo thỏa thuận giao kết của các bên mà hợp đồng điện tử có hoặc không cần có chữ ký điện tử của người mua mà hợp đồng điện tử vẫn đảm bảo đầy đủ tính pháp lý

Hơn nữa theo khoản 2 Điều 36 có nêu rõ: “Trong giao kết hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, đề nghị giao kết hợp đồng và chấp nhận giao kết hợp đồng có thể được thực hiện thông qua thông điệp dữ liệu.” Nếu khách hàng điền vào mục chấp nhận trên điều khoản mà bên bán đề cập chính là thông qua thông điệp dữ liệu. Trong trường hợp này, hợp đồng không có chữ ký điện tử vẫn có hiệu lực.

Như vậy, trong bài viết ở trên đã giải đáp đầy đủ vấn đề không có chữ ký điện tử hợp đồng điện tử có hiệu lực không. Doanh nghiệp, tổ chức cần xác định trong từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể để đảm bảo tính chất pháp lý của hợp đồng.

Để được tư vấn, giải đáp thắc mắc và báo giá cụ thể, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY.

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

✅ Hoặc ngay để được hỗ trợ trực tiếp

Tổng đài: 19006142 / 19006139

KV Miền Bắc - (Mr Hưng): 0911670826 - (Ms Hằng): 0911 876 893

KV Miền Nam - (Ms Thùy): 0911 876 899 / (Ms Thơ): 0911 876 900

Hợp đồng điện tử EFY-eCONTRACT - Bỏ ký tay, thay ký số

HaTT

Tin tức liên quan