☑️ Có Những Loại Hợp Đồng Điện Tử Nào? Các Loại Hợp Đồng Điện Tử Thông Dụng Hiện Nay

✔️Trong các hoạt động giao dịch hiện nay, các quan hệ về về hợp đồng là khá phổ biến với những thoả thuận tự nguyện về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên. Tuy nhiên, mọi người thường quen với loại hợp đồng truyền thống được giao kết bằng văn bản hay lời nói và vẫn còn xa lạ với hình thức hợp đồng mới - hợp đồng điện tử. Vậy hợp đồng điện tử là gì? Có những loại hợp đồng điện tử nào được sử dụng phổ biến hiện nay?

Các loại hợp đồng điện tử thông dụng

Các loại hợp đồng điện tử

1. Hợp đồng điện tử là gì?

Hợp đồng điện tử là giao dịch điện tử được các bên thoả thuận về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ và được gửi đi, được nhận lại và được lưu giữ các thông tin bằng phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.

2. Có những loại hợp đồng điện tử nào?

2.1 Các loại hợp đồng điện tử (phân loại dựa theo công nghệ sử dụng)

Dựa trên thực tiễn quá trình phát triển và công nghệ được sử dụng trong quá trình ký kết hợp đồng điện tử, người ta phân chia thành các loại hợp đồng điện tử sau:

* Hợp đồng truyền thống được một bên đưa lên web

Một số hợp đồng truyền thống đã được sử dụng thường xuyên và chuẩn hoá về nội dung do một bên soạn thảo và đưa lên website để các bên tham gia ký kết. Các hợp đồng được đưa toàn bộ lên website thường có nút đồng ý hoặc không đồng ý để các bên tham gia lựa chọn, xác nhận sự đồng ý với các điều khoản của hợp đồng. Để ký loại hợp đồng này có 2 dạng lựa chọn phổ biến: Hợp đồng truyền thống được hình thành qua giao dịch tự động và hợp đồng điện tử được ký bằng chữ ký số

* Hợp đồng điện tử hình thành qua giao dịch điện tử

Đặc điểm nổi bật của loại hợp đồng này là các nội dung không được soạn sẵn mà được hình thành trong giao dịch tự động. Máy tính tự động tổng hợp nội dung và xử lý trong quá trình giao dịch dựa trên các thông tin được khách hàng nhập vào. Cuối quá trình giao dịch, hợp đồng điện tử được tổng hợp và hiển thị để khách hàng xác nhận sự đồng ý với các nội dung hợp đồng. Sau đó, bên bán sẽ được thông báo về hợp đồng và gửi xác nhận đổi với hợp đồng đến người mua qua nhiều hình thức có thể bằng email hoặc các phương thức khác như fax, số điện thoại,…

* Hợp đồng điện tử hình thành qua thư điện tử

Trong hình thức này, các bên sử dụng thư điện tử để tiến hành giao dịch. Quy trình giao dịch, đàm phán, ký kết được thực hiện tương tự như với hợp đồng truyền thông, điểm khác biệt là phương tiện để sử dụng để thực hiện giao kết hợp đồng là máy tính, mạng Internet và Email.

Hình thức giao kết hợp đồng điện tử qua email có một số ưu điểm nổi bật là truyền tải được nhiều chi tiết, nhiều thông tin, tốc độ giao dịch nhanh, chi phí thấp và phạm vi rộng. tuy nhiên, hình thức này có một số nhược điểm là tính bảo mật và khả năng ràng buộc trách nhiệm của các bên còn thấp. Hợp đồng này được thiết lập qua nhiều email trong quá trình giao dịch, tuy nhiên các bên tập hợp thành 1 hợp đồng hoàn chỉnh sau quá trình giao dịch để thống nhất các nội dung đã thống nhất trong quá trình đàm phán

* Hợp đồng điện tử có sử dụng chữ ký số/ chữ ký điện tử hình thành trên nền tảng EFY-eCONTRACT

EFY-eCONTRACT là nền tảng ký số hợp đồng trung gian, được phát triển chạy trên nền tảng Web-based mang lại tiện dụng và an toàn bảo mật thông tin cho người ký và khả năng chạy đa nền tảng.

Đặc điểm nổi bật của loại hợp đồng điện tử này là các bên phải có chữ ký số, chữ ký điện tử để ký vào các thông điệp dữ liệu trong quá trình giao dịch. Chính vì có sử dụng chữ ký số nên loại hợp đồng điện tử này có độ bảo mật và ràng buộc trách nhiệm các bên cao hơn các hình thức trên.

Các loại hợp đồng điện tử thông dụng

Hợp đồng điện tử EFY-eCONTRACT

Quy trình cơ bản để ký kết hợp đồng điện tử EFY-eCONTRACT có sử dụng chữ ký số bằng công nghệ khóa công khai PKI (Public Key Infrastructure). Sau khi soạn thảo, hợp đồngcần được rút gọn bằng phần mềm. Trong mỗi bước giao dịch, các bên sử dụng chữ ký số để bảo mật nội dung và xác thực người gửi hợp đồng. Cụ thể:

EFY-eCONTRACT cho phép thực hiện toàn bộ quy trình từ khởi tạo hợp đồng, xác định vai trò ký, ký kết và lưu trữ, quản lý hợp đồng trên cùng một nền tảng số. Doanh nghiệp dễ dàng thực hiện ký kết các hợp đồng đơn lẻ hay ký hàng loạt không giới hạn số lượng hợp đồng cùng lúc chỉ trong thời gian tính bằng phút với chữ ký số (bao gồm cả chữ ký số Token và ký số từ xa..)

Từ những tính năng của hợp đồng điện tử EFY-eCONTRACT có thể đánh giá đây là một nền tảng ký hợp đồng tối ưu, tiết kiệm thời gian, chi phí, nguồn lực; quản lý, lưu trữ, tra cứu dễ dàng trên 1 nền tảng; đảm bảo tính xác thực bảo mật, an toàn thông tin trong mọi giao dịch điện tử với nền tảng thuận tiện và chuyên nghiệp.

Đồng thời các hợp đồng EFY-eCONTRACT cũng đảm bảo đầy đủ giá trị pháp lý theo quy định pháp luật Việt Nam

2.1 Các loại hợp đồng điện tử EFY-eCONTRACT thông dụng (phân loại theo chủ thể,mục đích, nội dung...)

Căn cứ vào mục đích, chủ thể, nội dung và một số yếu tố khác, pháp luật phân biệt hợp đồng điện tử thành ba loại chủ yếu là hợp đồng dân sự (do Bộ luật Dân sự điều chỉnh), Hợp đồng kinh tế/ hợp đồng thương mại (do Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế và Luật Thương mại điều chỉnh) và Hợp đồng lao động nhằm xác định chính xác việc áp dụng văn bản pháp luật có liên quan, cũng như cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp.

* Hợp đồng lao động điện tử

Các loại hợp đồng điện tử thông dụng

Hợp đồng lao động điện tử

Hợp đồng lao động điện tử là những giao kết giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động dưới dạng thông điệp dữ liệu điện tử và có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

Theo đó, mọi tranh chấp phát sinh giữa người sử dụng lao động và người lao động đều được giải quyết theo quy định của các luật liên quan, không phân biệt hình thức hợp đồng mà hai bên đã ký kết.

- Đặc điểm của hợp đồng điện tử trong hợp đồng lao động:

+ Chủ thể: Người lao động và người sử dụng lao động

+ Mục đích của hợp đồng lao động là hoàn thành quá trình lao động, không phải là sự thực hiện kết quả lao động

+ Hình thức: thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, người lao động và người sử dụng lao động khi giao kết hợp đồng không cần gặp trực tiếp.

- Các loại hợp đồng lao động điện tử

+ Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

+ Hợp đồng lao động xác định thời hạn: hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

+ Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định: thời hạn dưới 12 tháng.

* Hợp đồng dân sự điện tử

Hợp đồng dân sự thông qua phương tiện điện tử là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

Theo quy định của luật hiện hành, một số lĩnh vực không áp dụng hình thức hợp đồng điện tử: Không áp dụng với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản khác, văn bản về thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử, hồi phiếu và các giấy tờ khác

Vì vậy, phải đặt trong các mối quan hệ và các giao dịch cụ thể mới xác định chính xác tính chất và giá trị pháp lý của các dạng hợp đồng thể hiện dưới dạng điện tử.

- Đặc điểm của hợp đồng dân sự điện tử

+ Chủ thể: cá nhân hoặc pháp nhân

+ Mục đích: lợi ích hợp pháp các bên

+ Nội dung: quyền và nghĩa vụ mà các bên chủ thể quy định cho nhau.

+ Hình thức: thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử; trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng, các bên không cần gặp trực tiếp mà thông qua các phương tiện điện tử.

- Các loại hợp đồng dân sự điện tử

+ Hợp đồng song vụ: hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau.

+ Hợp đồng đơn vụ: hợp đồng mà chỉ một bên có nghĩa vụ thực hiện

+ Hợp đồng chính: hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ.

+ Hợp đồng phụ: hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính.

+ Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba: hợp đồng mà các bên giao kết hợp đồng đều phải thực hiện nghĩa vụ và người thứ ba được hưởng lợi ích từ việc thực hiện nghĩa vụ đó.

+ Hợp đồng có điều kiện: hợp đồng mà việc thực hiện phụ thuộc vào việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một sự kiện nhất định.”

* Hợp đồng thương mại điện tử

Các loại hợp đồng điện tử thông dụng hiện nay

Các loại hợp đồng điện tử - Hợp đồng thương mại điện tử

Hợp đồng thương mại điện tử là hợp đồng điện tử được giao kết giữa các bên trong đó có ít nhất một bên là thương nhân, chủ thể còn lại là chủ thể có tư cách pháp lý nhằm xác lập hợp đồng dưới dạng thông điệp dữ liệu. Trong hoạt động thương mại, các thông điệp dữ liệu đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì được thừa nhận có giá trị pháp lý tương đương văn bản.

- Hợp đồng trong TMĐT có các đặc điểm sau đây:

+ Chủ thể: Một bên chủ thể là thương nhân; chủ thể còn lại là chủ thể có tư cách pháp lý

+ Mục đích của hợp đồng trong TMĐT là lợi nhuận;

+ Đối tượng của hợp đồng là hàng hóa;

+ Nội dung hợp đồng thương mại thể hiện quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ hợp đồng, đó là các điều khoản do các bên thỏa thuận.

+ Hình thức: hợp đồng được thể hiện hoàn toàn dưới dạng thông điệp dữ liệu; trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng, các bên không cần gặp trực tiếp mà thông qua các phương tiện điện tử.

- Phân loại hợp đồng thương mại điện tử

+ Hợp đồng mua bán hàng hoá

+ Hợp đồng dịch vụ

Như vậy, EFY Việt Nam đã cung cấp chi tiết các nội dung về có những loại hợp đồng điện tử nào, các loại hợp đồng điện tử thông dụng hiện nay. Hy vọng những nội dung này sẽ hữu ích giúp doanh nghiệp thành công trong các cuộc giao kết hợp đồng.

Để được tư vấn, giải đáp thắc mắc và báo giá cụ thể, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY.

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

✅ Hoặc ngay để được hỗ trợ trực tiếp

Tổng đài: 19006142 / 19006139

KV Miền Bắc - (Mr Hưng): 0911670826 - (Ms Hằng): 0911 876 893

KV Miền Nam - (Ms Thùy): 0911 876 899 / (Ms Thơ): 0911 876 900

Hợp đồng điện tử EFY-eCONTRACT - Bỏ ký tay, thay ký số

HaTT

 

Tin tức liên quan