Hợp Đồng Giao Khoán Là Gì? Phân Biệt Hợp Đồng Giao Khoán Với Hợp Đồng Lao Động

Chúng ta vẫn thường nghe đến nhắc đến hợp đồng giao khoán nhưng trong hợp hợp đồng lao động có có quy định về loại hợp đồng này. Vậy hợp đồng giao khoán là gì? Có phải hợp đồng lao động không?

1. Hợp đồng giao khoán là gì?

Hợp đồng giao khoán là gì? Phân biệt hợp đồng giao khoán với hợp đồng lao động

Hợp đồng giao khoán là gì? 

Bộ luật lao động 2019 không có quy định về hợp đồng khoán việc. Bên cạnh đó, hợp đồng khoán việc được coi như một giao dịch dân sự và chịu sự điều chỉnh của pháp luật dân sự. Theo đó, hợp đồng khoán việc là sự thỏa thuận của các bên, theo đó, bên nhận khoán có nghĩa vụ hoàn thành một công việc nhất định, sau khi hoàn thành công việc thì phải bàn giao lại cho bên giao khoán kết quả công việc, bên giao khoán nhận kết quả công việc và trả cho bên nhận khoán khoản thù lao đã thỏa thuận.

Hiện nay, hợp đồng giao khoán có 2 loại:

- Hợp đồng khoán việc toàn bộ: Đây là loại hợp đồng mà trong đó bên giao khoán sẽ trao cho bên nhận khoán toàn bộ chi phí (cả chi phí vật chất lẫn chi phí lao động có liên quan đến các hoạt động) để hoàn thành công việc. Trong khoản tiền người giao khoán trả cho người nhận khoán sẽ bao gồm chi phí vật chất, công lao động và lợi nhuận từ việc nhận khoán.

- Hợp đồng khoán việc từng phần: Đây là loại hợp đồng mà trong đó, người nhận khoán phải tự chuẩn bị công cụ lao động. Còn người giao khoán chỉ phải trả tiền khấu hao công cụ lao động và tiền công lao động.

2. Ký hợp đồng khoán trong những trường hợp nào?

Để lựa chọn sử dụng hợp đồng khoán việc hay hợp đồng lao động chúng ta cần phải dựa vào đặc điểm, tính chất của từng loại hợp đồng cũng như lĩnh vực hoạt động, công việc mà doanh nghiệp đang tham gia hoạt động.

Hợp đồng giao khoán là gì? Phân biệt hợp đồng giao khoán với hợp đồng lao động

Ký hợp đồng khoán trong những trường hợp nào?

Đối với hợp đồng khoán: Chỉ sử dụng đối với các công việc diễn ra trong một thời điểm nhất định, chỉ mang tính thời vụ. Ví dụ: hợp đồng khoán bảo vệ, hợp đồng giao khoán xây dựng, hợp đồng khoán việc tạp vụ, hợp đồng giao khoán nhân công, hợp đồng giao khoán thi công…

Đối với những công việc mang tính chất ổn định và lâu dài thì sẽ áp dụng hợp đồng lao động theo một trong 2 loại:

- HĐLĐ có thời hạn xác định (thời hạn dưới 36 tháng).

- HĐLĐ không xác định thời hạn.

3. Phân biệt hợp đồng giao khoán và hợp đồng lao động

Hợp đồng giao khoán là gì? Phân biệt hợp đồng giao khoán với hợp đồng lao động

Phân biệt hợp đồng giao khoán và hợp đồng lao động

Hiện nay, nhiều người thường nhầm lẫn rằng hợp đồng giao khoán là hợp đồng lao động. Tuy nhiên trên thực tế, 2 loại hợp đồng này có sự khác biệt. Cụ thể:

Đối với hợp đồng lao động thì NLĐ chỉ cần dùng sức lao động của mình để hoàn thành công việc do người sử dụng lao động giao và nhận tiền lương. Còn hợp đồng khoán việc là người nhận giao khoán phải bỏ một phần hoặc toàn bộ vật chất, sức lao động để hoàn thành công việc và nhận phần tiền công của mình.

Bên cạnh đó, hợp đồng giao khoán chỉ mang tính thời vụ, không ổn định, không lâu dài. Hợp đồng lao động thường áp dụng với công việc mang tính chất ổn định, lâu dài trong một khoảng thời gian nhất định, khi hết thời hạn hợp đồng, sẽ thực hiện gia hạn hợp đồng trong sự thỏa thuận của 2 bên.

4. Hợp đồng khoán việc có phải đóng BHXH không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người nhận khoán việc không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc bởi hợp đồng giao khoán là hợp đồng dịch vụ, không phải là hợp đồng lao động. Do đó, khi giao kết hợp đồng khoán việc thì các bên không phải tham gia BHXH bắt buộc theo quy định.

5. Giao kết hợp đồng khoán việc có phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì cá nhân giao kết hợp đồng khoán có trách nhiệm phải nộp thuế TNCN đối với tiền lương, tiền công từ việc thực hiện hợp đồng giao khoán đó. Doanh nghiệp giao khoán có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN của người nhận khoán và phải cấp chứng từ khấu trừ thuế cho các cá nhân này. Trường hợp cá nhân nhận khoán ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thì doanh nghiệp giao khoán không phải cấp chứng từ khấu trừ.

Hợp đồng giao khoán là gì? Phân biệt hợp đồng giao khoán với hợp đồng lao động

Giao kết hợp đồng khoán việc có phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) không?

Nếu cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế TNCN nhưng ước tính tổng thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức nộp thuế TNCN, thì cá nhân có thể làm cam kết theo mẫu 02/CK-TNCN (Ban hành kèm Thông tư 92), sau đó gửi cho tổ chức trả thu nhập làm căn cứ để tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.

Từ bản cam kết của cá nhân đó, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế TNCN. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế TNCN, nộp cho Cơ quan thuế.

Như vậy, khi ký hợp đồng giao khoán, sẽ xuất hiện 2 trường hợp như sau:

- Nếu tổng thu nhập dưới 2 triệu đồng/lần, thì khi chi trả, doanh nghiệp cần các giấy tờ: Hợp đồng giao khoán, biên bản nghiệm thu, chứng từ thanh toán, bản CMND/CCCD photo của cá nhân, và không cần làm cam kết theo mẫu 02/CK-TNCN thì chưa tới mức phải nộp thuế TNCN.

- Nếu có tổng thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên, khi chi trả tiền công, doanh nghiệp phải khấu trừ 10% thuế TNCN trên tổng thu nhập trước khi chi trả cho NLĐ. Ngoài các giấy tờ như trên, thì cần thêm chứng từ kê khai và nộp thuế TNCN.

Lưu ý: Các khoản hỗ trợ với hợp đồng trên phải chịu thuế TNCN. Nếu tạm thời chưa muốn khấu trừ ngay 10% thuế TNCN, thì doanh nghiệp yêu cầu cá nhân làm bản cam kết theo mẫu 02/CK-TNCN.

6. Mẫu hợp đồng giao khoán

>> Tải mẫu hợp đồng giao khoán (Hợp đồng dịch vụ) chung

- Mẫu hợp đồng giao khoán nhân công

- Mẫu hợp đồng giao khoán xây dựng

- Mẫu hợp đồng giao khoán trọn gói

...

Trên đây là chi tiết về Hợp đồng giao khoán và các trường hợp sử dụng hợp đồng giao khoán. Hy vọng bài viết sẽ giúp mọi người hiểu hơn về hợp đồng giao khoán và phân biệt được hợp đồng giao khoán và hợp đồng lao động.

 

Để được tư vấn, giải đáp thắc mắc và báo giá cụ thể, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY.

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

✅ Hoặc ngay để được hỗ trợ trực tiếp

Tổng đài: 19006142 / 19006139

KV Miền Bắc - (Mr Hưng): 0911670826 - (Ms Hằng): 0911 876 893

KV Miền Nam - (Ms Thùy): 0911 876 899 / (Ms Thơ): 0911 876 900

Hợp đồng điện tử EFY-eCONTRACT - Bỏ ký tay, thay ký số

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Hợp Đồng Lao Động Theo Quy Định Của Bộ Luật Lao Động Mới Nhất

Không Còn Hợp Đồng Mùa Vụ Thì Ký Loại Hợp Đồng Lao Động Nào?

Hợp Đồng Lao Động Điện Tử Là Gì? Quy Định Về Ký Hợp Đồng Lao Động Điện Tử

HaTT

Tin tức liên quan