💥 Quy Định Về Thời Gian Thực Hiện Hợp Đồng Và Gia Hạn Thời Hạn Thực Hiện Hợp Đồng

Hiện nay, hợp đồng là một giao dịch dân sự rất phổ biến và quan trọng. Nó là cơ sở pháp lý nhằm bảo đảm cho việc thực hiện các giao dịch và cũng là căn cứ nhằm ràng buộc quyền và nghĩa vụ của các bên. Vậy, thời gian thực hiện hợp đồng được xác định như thế nào? Có giống như trong thoả thuận tại Hợp đồng không? Các bên tham gia hợp đồng được gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng trong trường hợp nào? Theo dõi nội dung hướng dẫn của EFY-eCONTRACT dưới đây để có câu trả lời chi tiết nhé!

Quy định về thời gian thực hiện hợp đồng và gia hạn thời hạn thực hiện hợp đồng

Quy định về thời gian thực hiện hợp đồng và gia hạn thời hạn thực hiện hợp đồng

1. Quy định về thời gian thực hiện hợp đồng

Khi giao kết hợp đồng, các bên trong hợp đồng sẽ thỏa thuận và thống nhất tất cả các nội dung trong hợp đồng như: Đối tượng hợp đồng, quyền nghĩa vụ của các bên, địa điểm, cách thức và thời gian thực hiện hợp đồng.

Thời gian thực hiện hợp đồng được xác định là một khoảng thời gian nhất định mà các bên đã thỏa thuận để hoàn thành nghĩa vụ đối với nhau. Thời gian thực hiện hợp đồng là một trong những nội dung rất quan trọng và không thể thiếu trong hợp đồng.

Cụ thể, thời gian để thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng được quy định rõ tại Điều 278 Bộ luật dân sự năm 2015:

- Thời hạn thực hiện nghĩa vụ do các bên thỏa thuận nhưng phải tuân theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ theo đúng thời hạn ghi trong hợp đồng, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

Trường hợp bên có nghĩa vụ đã tự thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng trước thời hạn và bên có quyền đã chấp nhận việc thực hiện nghĩa vụ đó thì nghĩa vụ được coi là đã hoàn thành đúng thời hạn hợp đồng.

- Trường hợp không xác định được thời hạn thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng thì mỗi bên có thể thực hiện nghĩa vụ hoặc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ vào bất cứ thời điểm nào nhưng phải thông báo cho bên kia biết trước một thời gian hợp lý và được bên kia chấp thuận.

Ngoài ra, trong hợp đồng đấu thầu, thời gian thực hiện hợp đồng cũng được quy định rõ tại Khoản 7 Điều 35  Luật đấu thầu 2013:

- Thời gian thực hiện hợp đồng là số ngày tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng, trừ thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành (nếu có).

Quy định về thời gian thực hiện hợp đồng và gia hạn thời hạn thực hiện hợp đồngQuy định về thời gian thực hiện hợp đồng

2. Có thể gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng trong trường hợp nào?

Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng là việc kéo dài thêm 1 khoảng so với thời gian đã được xác định là thời hạn thực hiện hợp đồng (hay thời điểm chấm dứt hiệu lực hợp đồng). Việc gia hạn này giúp kéo dài thêm thời gian có hiệu lực của hợp đồng để các bên trong hợp đồng có thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Có 2 trường hợp được gian hạn thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm: Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận của các bên và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng do có những sự thay đổi cơ bản về hoàn cảnh.

TH1: Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận của các bên

Bản chất của hợp đồng là giao dịch dân sự, là sự thỏa thuận của các bên sao cho các thỏa thuận đó không vi phạm pháp luật hoặc đạo đức, điều cấm của xã hội. Vì vậy, đề gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thì các bên cũng có thể thỏa thuận với nhau. Sau khi giao kết hợp đồng, các bên trong hợp đồng tự nguyện thỏa thuận với nhau về việc kéo dài thêm thời gian thực hiện hợp đồng vì một lý do nào đó. Tuy nhiên, việc gia hạn hợp đồng được các bên của hợp đồng thống nhất và đồng ý.

Ví dụ:

Đối với hợp đồng cung cấp dịch vụ, trường hợp bên cung ứng dịch vụ vì một lý do nào đấy chưa thể thực hiện nghĩa vụ cung cấp đúng thời hạn hợp đồng như đã thỏa thuận, thì bên cung cấp dịch vụ có thể thỏa thuận với bên sử dụng dịch vụ  về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu bên sử dụng dịch vụ  đồng ý, việc gia hạn thực hiện hợp đồng sẽ được thực hiện. Nếu bên sử dụng dịch vụ không đồng ý, bên cung ứng dịch vụ không thực hiện cung cấp dịch vụ đúng thỏa thuận thì bên cung cấp dịch vụ đã vi phạm hợp; đồng và phải thực hiện việc bồi thường.

TH2: Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng do có sự thay đổi cơ bản về hoàn cảnh

Quy định về thời gian thực hiện hợp đồng và gia hạn thời hạn thực hiện hợp đồngGia hạn thời hạn thực hiện hợp đồng

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 420 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

- Các trường hợp được xác định là có sự thay đổi cơ bản về hoàn cảnh khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Sự thay đổi hoàn cảnh là do nguyên nhân khách quan xảy ra sau khi giao kết hợp đồng;

+ Tại thời điểm giao kết hợp đồng, các bên tham gia giao kết không thể lường trước được về những thay đổi hoàn cảnh;

+ Hoàn cảnh thay đổi lớn đến mức nếu như các bên biết trước về nó thì hợp đồng đã không được giao kết hoặc được giao kết nhưng với nội dung hoàn toàn khác;

+ Việc tiếp tục thực hiện hợp đồng mà không có sự thay đổi nội dung hợp đồng sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho một trong 2 bên;

+ Bên có lợi ích bị ảnh hưởng đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép và phù hợp với tính chất của hợp đồng nhưng không thể ngăn chặn, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của nó đến lợi ích.

Theo đó, trường hợp được xác định là hoàn cảnh thay đổi cơ bản khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện hoàn cảnh thay đổi cơ bản do những nguyên nhân khách quan như thiên tai, bão lũ, dịch bệnh… gây ra mà 2 bên không lường trước được sự thay đổi đó và nếu biết trước thì hợp đồng sẽ không được giao kết hoặc giao kết với một nội dung khác; các bên đã sử dụng mọi biện pháp cần thiết mà không thể ngăn chặn, giảm thiểu được mức độ ảnh hưởng lợi ích.

Như vậy, nếu việc giao kết hợp đồng có thể đáp ứng được tất cả các điều kiện trên thì sẽ được xác định là sự thay đổi cơ bản về hoàn cảnh. Vì vậy, với bên có lợi ích bị ảnh hưởng có quyền yêu cầu bên kia đàm phán lại hợp đồng trong một thời hạn hợp lý.

Trên đây là chia sẻ của EFY-eCONTRACT về vấn đề thời gian thực hiện hợp đồng và trường hợp gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng. Quý bạn đọc cùng theo dõi để nắm vững quy định này.

 

Để được tư vấn, giải đáp thắc mắc và báo giá cụ thể, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY.

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

 

✅ Hoặc ngay để được hỗ trợ trực tiếp

Tổng đài: 19006142 / 19006139

KV Miền Bắc - (Mr Hưng): 0911670826 - (Ms Hằng): 0911 876 893

KV Miền Nam - (Ms Thùy): 0911 876 899 / (Ms Thơ): 0911 876 900

Hợp đồng điện tử EFY-eCONTRACT - Bỏ ký tay, thay ký số

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Có những hình thức hợp đồng nào? Các hình thức hợp đồng hợp pháp hiện nay

Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng dân sự là gì?

[THẮC MẮC] - Hợp đồng điện tử có giá trị pháp lý không?

HaTT_TT

Tin tức liên quan