Hợp đồng mượn tài sản là gì? Quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng mượn tài sản?

Cho mượn tài sản là việc làm mang tính chất tương trợ lẫn nhau. Vậy hợp đồng mượn tài sản là gì? Quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng mượn tài sản ra sao?. Tham khảo bài viết dưới đây của eCONTRACT để có thêm thông tin nhé.

1. Hợp đồng mượn tài sản là gì?

Hợp đồng mượn tài sản là gì?

Căn cứ theo điều 494 Bộ luật dân sự năm 2015 định nghĩa:

“Hợp đồng mượn tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, còn bên mượn phải trả tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được”.

Quan hệ cho mượn tài sản được hình thành từ thời điểm chuyển giao tài sản.

Trong hợp đồng cho mượn tài sản, đối tượng của hợp đồng là một hoặc nhiều tài sản và phải là vật đặc định, không tiêu hao. Khi hết thời hạn của hợp đồng, bên mượn tài sản phải trả lại tài sản như tình trạng ban đầu khi mượn. Nếu làm hư hỏng hay mất mát thì phải bồi thường thiệt hại cho bên cho mượn tài sản.

2. Đặc điểm pháp lý của hợp đồng mượn tài sản

Hợp đồng mượn tài sản là hợp đồng không có đền bù

Hợp đồng mượn tài sản có một số đặc điểm sau đây:

- Là hợp đồng không có đền bù: Bên mượn tài sản được quyền sử dụng tài sản mà không phải trả tiền sử dụng tài sản cho bên cho mượn.

- Là hợp đồng đơn vụ: Bên cho mượn tài sản có quyền yêu cầu bên mượn tài sản trả lại tài sản trước khi tới hạn hoặc mục đích mượn đã đạt được. Bên mượn tài sản có nghĩa vụ trả lại tài sản theo yêu cầu của bên cho mượn tài sản.

- Là hợp đồng thực tế: Khi chuyển giao tài sản cho bên mượn chính là thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các bên.

3. Quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng mượn tài sản?

Quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia ký kết hợp đồng mượn tài sản

3.1 Quyền và nghĩa vụ đối với bên cho mượn tài sản

Bên cho mượn phải thông báo cho bên mượn về chất lượng và khả năng sử dụng tài sản, cung cấp các thông tin cần thiết về việc sử dụng tài sản và khuyết tật của tài sản (Nếu có).

Khi hợp đồng hết hạn hoặc có lý do chính đáng thì bên cho mượn có quyền đòi lại tài sản của mình. Nếu hợp đồng chưa hết hạn mà bên cho mượn muốn đòi lại tài sản của mình thì phải thông báo cho bên mượn tài sản một khoảng thời gian hợp lý để họ chuẩn bị trả lại tài sản.

Bên cho mượn tài sản có quyền hủy hợp đồng khi bên mượn cố ý vi phạm nghĩa vụ của mình như sử dụng không đúng mục đích, cách thức đã thỏa thuận, tự ý cho mượn, cho người khác thuê mà không được sự đồng ý của bên cho mượn

3.2 Quyền và nghĩa vụ đối với bên mượn tài sản

Bên mượn tài sản phải sử dụng cẩn thận, không làm hư hỏng tài sản. Nếu trong quá trình sử dụng tài sản làm hư hỏng, mất mát thì phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên cho mượn.

Khi hết hạn hợp đồng phải trả lại tình trạng theo tình trạng ban đầu (khi mượn) cho bên cho mượn tài sản.

Bên mượn có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại cho mình hoặc chuyển yêu cầu đóc ho chủ sở hữu tài sản khi có hành vi ngăn cản quyền sử dụng hoặc gây thiệt hại đến tài sản.

Bên mượn tài sản còn có quyền yêu cầu bên cho mượn tài sản phải thanh toán chi phí về việc sửa chữa hoặc làm tăng giá trị của tài sản cho mượn (nếu có).

4. Mẫu hợp đồng mượn tài sản

Mẫu hợp đồng cho mượn tài sản mới nhất

Mẫu hợp đồng mượn tài sản cần đảm bảo một số nội dung cần thiết để tránh xảy ra rủi ro khi có tranh chấp về sau.

>>> Tải mẫu hợp đồng mượn tài sản TẠI ĐÂY.

5. So sánh hợp đồng vay tài sản và hợp đồng mượn tài sản

Tiêu chí phân biệt

Hợp đồng vay tài sản

Hợp đồng mượn tài sản

Căn cứ pháp lý

Mục 4 Chương XVI Bộ luật Dân sự 2015

Mục 6 Chương XVI Bộ luật Dân sự 2015

Khái niệm

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay;

Khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Hợp đồng mượn tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được.

Đối tượng của hợp đồng

Tài sản tiêu hao hoặc không tiêu hao

Tài sản không tiêu hao

Trách nhiệm hoàn trả

- Nếu tài sản là tiền thì bên vay phải trả đủ số tiền khi đến hạn.

- Nếu tài sản là vật thì bên vay phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

- Trường hợp không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

Bên mượn tài sản phải trả lại đúng tài sản đã mượn ban đầu

Tính đền bù của hợp đồng

Hợp đồng vay tài sản là hợp đồng dân sự có đền bù hoặc không đền bù, cụ thể:

- Hợp đồng có tính đền bù khi các bên có thỏa thuận về trả lãi khi vay tài sản.

- Hợp đồng không có tính đền bù khi các bên không thỏa thuận về việc trả lãi.

Bản chất của hợp đồng mượn tài sản là hợp đồng dân sự không có đền bù

Quyền đối với tài sản

Quyền sở hữu

Bên vay trở thành chủ sở hữu tài sản vay kể từ thời điểm nhận tài sản đó.

Quyền sử dụng

Bên mượn có quyền sử dụng tài sản sau khi nhận tài sản mượn theo đúng công dụng của tài sản và đúng mục đích đã thỏa thuận.

Quyền đòi lại tài sản

- Đối với hợp đồng vay tài sản có kỳ hạn:

Bên cho vay không được đòi lại trước kỳ hạn, trừ trường hợp được bên vay đồng ý hoặc đã nhắc nhở mà bên vay vẫn sử dụng tài sản vay trái mục đích.

- Đối với hợp đồng vay tài sản không có kỳ hạn

Bên cho vay có quyền đòi lại tài sản bất cứ lúc nào nhưng phải báo trước cho bên vay biết trước một thời gian hợp lý (trừ trường hợp có thỏa thuận khác).

Bên cho mượn có quyền đòi lại ngay khi:

- Bên mượn đã đạt mục đích nếu không có thỏa thuận về thời hạn mượn.

- Bên cho mượn có nhu cầu đột xuất và cấp bách cần sử dụng tài sản cho mượn nhưng phải báo cho bên mượn trong thời gian hợp lý.

- Bên mượn sử dụng tài sản không đúng mục đích, công dụng, không đúng cách thức đã thỏa thuận hoặc cho người khác mượn lại mà không có sự đồng ý của bên cho mượn.

Quyền trả lại tài sản

Bên vay có quyền trả lại tài sản vay bất cứ lúc nào nhưng phải báo trước cho bên vay một khoản thời gian hợp lý.

Trả lại tài sản mượn đúng thời hạn; nếu không có thỏa thuận về thời hạn trả lại tài sản thì bên mượn phải trả lại tài sản ngay sau khi mục đích mượn đã đạt được.

 

Trên đây là tổng hợp các quy định liên quan đến hợp đồng mượn tài sản, quyền và nghĩa vụ giữa các bên khi tham gia giao kết hợp đồng mượn tài sản. Nếu còn bất kỳ thắc mắc gì, liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Để được tư vấn, giải đáp thắc mắc và báo giá cụ thể, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY.

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

✅ Hoặc ngay để được hỗ trợ trực tiếp

Tổng đài: 19006142 / 19006139

KV Miền Bắc - (Mr Hưng): 0911670826 - (Ms Hằng): 0911 876 893

KV Miền Nam - (Ms Thùy): 0911 876 899 / (Ms Thơ):  0911 061 221

Hợp đồng điện tử EFY-eCONTRACT - Bỏ ký tay, thay ký số

NỘI DUNG LIÊN QUAN


Hợp đồng điện tử E-Contract Là Gì? Quy Định Của Pháp Luật Về Tính Pháp Lý Của Hợp Đồng Điện Tử E-Contract

Hợp đồng thuê tài sản là gì? Các loại hợp đồng thuê tài sản

Hợp Đồng Xây Dựng Là Gì? 5 Mẫu Hợp Đồng Xây Dựng Theo Quy Định Mới Nhất Năm 2024

HopLTT

 

 

Tin tức liên quan