️🎯 Khái Niệm, Đặc Điểm Của Hợp Đồng Điện Tử - Kiến Thức Mọi Người Cần Nắm Vững

✔️Việc sử dụng hợp đồng điện tử đang dần trở thành xu hướng hiện nay trong các giao dịch đàm phán. Có nhiều người còn khá xa lạ với hình thức hợp đồng này và tỏ ra băn khoăn về hợp đồng điện tử, đặc điểm của hợp đồng điện tử. Theo dõi nội dung dưới đây để nắm bắt được chi tiết thông tin về loại hợp đồng mới này nhé!

Đặc điểm của hợp đồng điện tử

Đặc điểm của hợp đồng điện tử

1. Khái niệm hợp đồng điện tử

Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu. Thông điệp dữ liệu được hiểu là thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử

2. Đặc điểm của hợp đồng điện tử

Do hợp đồng điện tử được hình thành qua các thông điệp dữ liệu và truyền gửi qua Internet và các mạng viễn thông nên hợp đồng điện tử có những đặc điểm chính sau đây:

- Thể hiện bằng Thông điệp dữ liệu điện tử

Đặc điểm nổi bật nhất của hợp đồng là hình thức thể hiện. Trong giao kết hợp đồng điện tử, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, đề nghị giao kết hợp đồng và chấp nhận giao kết hợp đồng có thể được thực hiện thông qua thông điệp dữ liệu.

- Có sự tham gia của ít nhất 3 chủ thể trong giao kết hợp đồng

Bên cạnh chủ thể giao kết thông thường là bên bán và bên mua còn có sự xuất hiện của bên thứ ba có liên quan chặt chẽ đến hợp đồng điện tử - đó là các nhà cung cấp các dịch vụ mạng và các cơ quan chứng thực chữ ký điện tử. Bên thứ ba này không tham gia vào quá trình đàm phán, giao kết hay thực hiện hợp đồng điện tử. Họ tham gia với tư cách là các cơ quan hỗ trợ nhằm đảm bảo tính hiệu quả và giá trị pháp lý cho việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử

- Cách thức giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử:

Các bên tham gia có quyền thỏa thuận sử dụng phương tiện điện tử trong giao kết và thực hiện hợp đồng;

Việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử phải tuân thủ các quy định của pháp luật về hợp đồng;

Khi giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, các bên có quyền thoả thuận về yêu cầu kỹ thuật, chứng thực, các điều kiện bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật có liên quan đến hợp đồng điện tử đó

-  Phạm vi áp dụng có phần bị hạn chế

Theo quy định của Luật Giao dịch điện tử thì các giao dịch điện tử được áp dụng trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định.

Các quy định của giao dịch điện tử không áp dụng đối với việc: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản khác, văn bản về thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá khác.

- Tính phi biên giới: 

Trong giao dịch điện tử các bên giao kết hợp đồng thực hiện việc truyền các thông tin, dữ liệu thông qua một hệ thống mạng mang tính toàn cầu (www), vì vậy không có khái niệm biên giới, lãnh thổ hày vùng miền…. Một bên tham gia giao dịch, dù ở dâu, dù ở thời điểm nào cũng có thể giao dịch với đối tác của mình mà không có bất kỳ cản trở nào.

- Tính vô hình, phi vật chất: 

Môi trường điện tử là môi trường “ảo”, do đó các hợp đồng điện tử mang tính vô hình, phi vật chất bởi vì hợp đồng điện tử tồn tại, được lưu trữ, được chứng minh bởi các dữ liệu điện tử không thể sờ thấy hay cầm nắm một cách vật chất được.

- Tính hiện đại, chính xác: 

Hợp đồng điện tử sử dụng các thành tựu hiện đại của công nghệ thông tin như công nghệ điện tử, kỹ thuật số, từ tính, quang học, công nghệ truyền dẫn không dây…dữ liệu điện tử, chứng từ điện tử, thư điện tử, điện tín, điện báo, fax và các hình thức tương tự khác.

3. Phân loại hợp đồng điện tử

ĐẶc điểm của hợp đồng điện tử

Phân loại hợp đồng điện tử

- Hợp đồng thương mại điện tử

Hợp đồng thương mại điện tử là hợp đồng điện tử được giao kết giữa các bên trong đó có ít nhất một bên là thương nhân, chủ thể còn lại là chủ thể có tư cách pháp lý nhằm xác lập hợp đồng dưới dạng thông điệp dữ liệu. Trong hoạt động thương mại, các thông điệp dữ liệu đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì được thừa nhận có giá trị pháp lý tương đương văn bản.

* Hợp đồng trong TMĐT có các đặc điểm sau đây:

- Hợp đồng TMĐT vẫn giữ các đặc điểm pháp lý của một hợp đồng thương mại: một bên chủ thể là thương nhân; mục đích của hợp đồng trong TMĐT là lợi nhuận; đối tượng của hợp đồng là hàng hóa; nội dung hợp đồng thương mại thể hiện quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ hợp đồng, đó là các điều khoản do các bên thỏa thuận.
- Hợp đồng TMĐT có các đặc điểm riêng: hợp đồng được thể hiện hoàn toàn dưới dạng thông điệp dữ liệu; trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng, các bên không cần gặp trực tiếp mà thông qua các phương tiện điện tử.

- Hợp đồng lao động điện tử

Hợp đồng lao động điện tử là những thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động dưới dạng thông điệp dữ liệu điện tử và có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

Mọi tranh chấp phát sinh giữa người sử dụng lao động và người lao động đều được giải quyết theo quy định của các luật liên quan, không phân biệt hình thức hợp đồng mà hai bên đã ký kết.

Đặc điểm của hợp đồng điện tử trong hợp đồng lao động:

- Chủ thể của hợp đồng lao động điện tử là người lao động và người sử dụng lao động, mục đích của hợp đồng lao động là hoàn thành quá trình lao động, không phải là sự thực hiện kết quả lao động

- Hình thức của hợp đồng lao động điện tử là thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, trong quá trình ký kết hợp đồng người lao động và người sử dụng lao động không cần gặp mặt trực tiếp.

- Hợp đồng dân sự điện tử

Hợp đồng dân sự thông qua phương tiện điện tử là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

* Đặc điểm của hợp đồng dân sự thông qua phương tiện điện tử

- Chủ thể của hợp đồng là cá nhân hoặc pháp nhân, mục đích: lợi ích hợp pháp các bên, nội dung của hợp đồng là quyền và nghĩa vụ mà các bên chủ thể quy định cho nhau.

- Hình thức hợp đồng dân sự điện tử là  thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử; trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng, các bên không cần gặp trực tiếp mà thông qua các phương tiện điện tử.

4. Lợi ích của việc sử dụng hợp đồng điện tử

Bởi tất cả các hoạt động trong quá trình ký hợp đồng được thực hiện trên môi trường Internet dưới dạng thông điệp dữ liệu nên Hợp đồng điện tử mang lại cho doanh nghiệp những lợi ích:

- Tiết kiệm thời gian, chi phí giao dịch, đàm phán và ký kết hợp đồng

- Giảm chi phí bán hàng

- Quá trình giao dịch, mua bán nhanh và chính xác

- Lưu trữ bảo mật an toàn

- Nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng hội nhập kinh tế quốc tế

Với những thông tin về đặc điểm của Hợp đồng điện tử, chắc hẳn các bạn đã nắm rõ được đầy đủ thông tin về hình thức hợp đồng mới này, hỗ trợ các hoạt động ký kết hợp đồng điện tử tại các doanh nghiệp dễ dàng, thuận tiện, nhanh chóng.

Để được tư vấn, giải đáp thắc mắc và báo giá cụ thể, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY.

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

✅ Hoặc ngay để được hỗ trợ trực tiếp

Tổng đài: 19006142 / 19006139

KV Miền Bắc - (Mr Hưng): 0911670826 - (Ms Hằng): 0911 876 893

KV Miền Nam - (Ms Thùy): 0911 876 899 / (Ms Thơ): 0911 876 900

Hợp đồng điện tử EFY-eCONTRACT - Bỏ ký tay, thay ký số

NỘI DUNG LIÊN QUAN
 

Hợp đồng điện tử là gì? Những lưu ý về nội dung áp dụng Hợp đồng điện tử

Hợp đồng lao động điện tử có giá trị tương đương hợp đồng giấy từ 01/01/2021

So sánh Hợp đồng điện tử và hợp đồng truyền thống

HaTT

Tin tức liên quan