Quy định hợp đồng điện tử từ ngày 01/07/2024 theo luật giao dịch điện tử có gì thay đổi?

Từ ngày 01/07/2024, quy định về hợp đồng điện tử trong luật giao dịch điện tử năm 2023 chính thức có hiệu lực. Cùng tìm hiểu những điểm mới về hợp đồng điện tử trong bài viết dưới đây của eCONTRACT nhé.

1. Những điều cần biết về hợp đồng điện tử

Những quy định mới về hợp đồng điện tử từ ngày 01/07/2024

Căn cứ theo Điều 34 luật giao dịch điện tử 2023, hợp đồng điện tử được giao kết , thực hiện từ sự tương tác giữa một hệ thống thông tin tự động với người hoặc giữa các hệ thống thông tin tự động với nhau. 

Hợp đồng điện tử không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì không có sự kiểm tra hay can thiệp của con người vào từng hành động cụ thể do các hệ thống thông tin tự động thực hiện vào hợp đồng.

Bộ trưởng, thủ trưởng, cơ quan ngang bộ ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử trong phạm vi, quyền hạn được phân công.

2. Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử từ ngày 01/07/2024

Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử theo luật giao dịch điện tử 2023

Căn cứ theo điều 35 luật giao dịch điện tử 2023, giao kết hợp đồng điện tử từ ngày 01/07/2024 được quy định như sau:

- Giao kết hợp đồng điện tử là việc sử dụng thông điệp dữ liệu để tiến hành một phần hoặc toàn bộ giao dịch trong quá trình giao kết hợp đồng điện tử.

- Đề nghị giao kết và chấp nhận giao kết hợp đồng điện tử được thực hiện thông qua thông điệp dữ liệu, ngoại trừ các trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Căn cứ theo điều 36 của luật giao dịch điện tử năm 2023, nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử như sau:

- Các bên có quyền thỏa thuận sử dụng thông điệp dữ liệu, phương tiện điện tử một phần hoặc toàn phần trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử.

- Trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, các bên có quyền thỏa thuận về yêu cầu kỹ thuật, điều kiện đảm bảo tính toàn vẹn, bảo mật liên quan đến hợp đồng điện tử.

- Giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử phải tuân thủ theo quy định pháp luật.

3. Thời điểm, địa điểm gửi và nhận hợp đồng điện tử

Căn cứ theo điều 38, luật giao dịch điện tử 2023, thông báo dưới dạng thông điệp dữ liệu có giá trị pháp lý giống như văn bản giấy.

- Thời điểm gửi thông điệp dữ liệu là thời điểm thông điệp dữ liệu rời khỏi hệ thống thông tin dưới sự kiểm soát của người khởi tạo.

Nếu hệ thống thông tin nằm ngoài sự kiểm soát của người khởi tạo thì thời điểm gửi thông điệp dữ liệu là thời điểm thông điệp dữ liệu nhập vào hệ thống thông tin.

- Địa điểm gửi thông điệp dữ liệu được coi là trụ sở của người khởi tạo nếu người khởi tạo là cơ quan, tổ chức hoặc là nơi cư trú nếu người khởi tạo là cá nhân

- Thời điểm nhận hợp đồng điện tử là thời điểm thông điệp dữ liệu nhập vào hệ thống thông tin được chỉ định và có thể truy cập được.

Nếu người nhận không chỉ định một hệ thống thông tin để nhận thông điệp dữ liệu đó nhập vào hệ thống bất kỳ của người nhận và có thể truy cập được.

- Địa điểm nhận thông điệp dữ liệu vẫn được coi là trụ sở của nhận nếu người nhận là cơ quan, tổ chức hoặc nơi cư trú nếu người nhận là cá nhân.

Trường hợp người nhận có nhiều trụ sở thì điểm nhận thông điệp dữ liệu là trụ sở chính hoặc trụ sở có mối liên hệ mật thiết với giao dịch.

4. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật giao dịch điện tử từ ngày 01/07/2024

Những hành vi bị nghiêm cấm trong luật giao dịch điện tử

Căn cứ theo Điều 6 Luật Giao dịch điện tử 2023, những hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử từ 01/07/2024 như sau:

- Lợi dụng giao dịch điện tử xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, an toàn xã hội, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

- Cản trở, ngăn chặn trái phép quá trình tạo, gửi, nhận, lưu trữ thông điệp dữ liệu hoặc có hành vi phá hoại hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử.

- Thu thập, sử dụng, tiết lộ, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông điệp dữ liệu

- Làm giả mạo, sai lệch thông tin, xóa, hủy, sao chép, di chuyển trái phép một phần hoặc toàn bộ thông điệp dữ liệu.

- Thông điệp dữ liệu tạo ra nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật

- Gian lận, chiếm đoạt, sử dụng trái phép tài khoản giao dịch điện tử, chứng thư điện tử, chứng thư chữ ký điện tử, chữ ký điện tử

- Cản trở việc lựa chọn thực hiện giao dịch điện tử

- Một số hành vi nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là tổng hợp những quy định hợp đồng điện tử trong giao dịch điện tử năm 2023 có hiệu lực từ 01/07/2024. Nếu còn bất kỳ thắc mắc gì, liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Để được tư vấn, giải đáp thắc mắc và báo giá cụ thể, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY.

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

✅ Hoặc ngay để được hỗ trợ trực tiếp

Tổng đài: 19006142 / 19006139

KV Miền Bắc - (Mr Hưng): 0911670826 - (Ms Hằng): 0911 876 893

KV Miền Nam - (Ms Thùy): 0911 876 899 / (Ms Thơ):  0911 061 221

Hợp đồng điện tử EFY-eCONTRACT - Bỏ ký tay, thay ký số

NỘI DUNG LIÊN QUAN


Hợp đồng điện tử E-Contract Là Gì? Quy Định Của Pháp Luật Về Tính Pháp Lý Của Hợp Đồng Điện Tử E-Contract

Hợp đồng điện tử có hợp pháp không? Quy trình giao kết hợp đồng điện tử

Chứng thực hợp đồng điện tử EFY-CeCA là gì? Thông tin toàn vẹn, an toàn, bảo mật với hợp đồng có chứng thực CeCA

HopLTT

Tin tức liên quan