Phân loại hợp đồng nhà thầu theo luật đấu thầu 2024? Quy định về hồ sơ hợp đồng với nhà thầu mới nhất

Phân loại hợp đồng nhà thầu theo luật đấu thầu 2024? Quy định về hồ sơ nhà thầu ra sao? Tham khảo ngay bài viết dưới đây của eCONTRACT để có thêm thông tin nhé.

1. Tổng hợp các loại hợp đồng nhà thầu

Hợp đồng nhà thầu gồm những loại nào?

Theo quy tại Điều 64 Luật Đấu thầu 2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024, hợp đồng nhà thầu bao gồm 8 loại sau:

1.1 Hợp đồng trọn gói

Hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện toàn bộ nội dung trong hợp đồng. 

Thanh toán hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc có thể thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. 

Tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng

1.2 Hợp đồng theo đơn giá cố định

Hợp đồng theo đơn giá cố định là hợp đồng có đơn giá không đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. 

Nhà thầu được thanh toán theo số lượng, khối lượng công việc thực tế được nghiệm thu theo quy định trên cơ sở đơn giá cố định trong hợp đồng.

1.3 Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh là hợp đồng có đơn giá có thể được điều chỉnh theo thỏa thuận giữa các bên trong thời gian thực hiện hợp đồng.

Nhà thầu được thanh toán theo số lượng, khối lượng công việc thực tế được nghiệm thu theo quy định trên cơ sở đơn giá ghi trong hợp đồng hoặc đơn giá đã được điều chỉnh.

1.4 Hợp đồng theo thời gian

Hợp đồng theo thời gian là hợp đồng áp dụng cho gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn. Giá hợp đồng tính trên cơ sở thời gian làm việc và các khoản chi phí ngoài thù lao.

Nhà thầu được thanh toán theo thời gian làm việc thực tế trên cơ sở mức thù lao tương ứng với các chức danh và công việc ghi trong hợp đồng.

1.5 Hợp đồng theo chi phí cộng phí

Hợp đồng theo chi phí cộng phí áp dụng với công việc mà tại thời điểm lựa chọn nhà thầu chưa đủ cơ sở để xác định phạm vi công việc, chi phí đầu vào để thực hiện công việc dự kiến của hợp đồng.

Khi ký hợp đồng, các bên sẽ thỏa thuận về chi phí quản lý, lợi nhuận, phương pháp tính theo chi phí trực tiếp hoặc làm căn cứ để tính toán  chi phí trực tiếp và các nội dung khác khi thực hiện hợp đồng.

1.6 Hợp đồng theo kết quả đầu ra

Hợp đồng theo kết quả đầu ra áp dụng đối với công việc mà khi thanh toán căn cứ theo kết quả thực hiện hợp đồng được nghiệm thu về chất lượng, số lượng và các yếu tố khác.

Trong hợp đồng phải nêu rõ các yêu cầu về chất lượng đầu ra, quy trình điều chỉnh giá, mức giảm trừ thanh toán và các nội dung khác nếu có.

1.7 Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm

Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm chỉ áp dụng với gói thầu bảo hiểm công trình có giá trị hợp đồng được xác định trên cơ sở giá trị công trình thực tế nghiệm thu.

1.8 Hợp đồng hỗn hợp

Hợp đồng hỗn hợp là hợp đồng có nội dung kết hợp các loại hợp đồng.

Hợp đồng hỗn hợp phải quy định rõ phạm vi công việc áp dụng đối với từng loại hợp đồng tương ứng và các nội dung điều chỉnh, bổ sung liên quan.

Thanh toán hợp đồng hỗn hợp phù hợp với quy định thanh toán của từng loại hợp đồng thực hiện công việc.

2. Hồ sơ hợp đồng với nhà thầu

Hồ sơ hợp đồng nhà thầu mới nhất

Căn cứ theo quy định tại Điều 65 Luật Đấu thầu 2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 thì hồ sơ nhà thầu sẽ bao gồm các nội dung sau đây:

- Văn bản hợp đồng

- Phụ lục hợp đồng

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Ngoài ra, tùy theo quy mô và tích chất của gói thầu mà hồ sơ nhà thầu có thể bao gồm thêm các tài liệu sau:

- Biên bản hoàn thiện hợp đồng;

- Biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có)

- Văn bản thỏa thuận của các bên về điều kiện của hợp đồng

- Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và các tài liệu làm rõ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu được lựa chọn

- Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và các tài liệu sửa đổi, bổ sung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

- Một số tài liệu khác có liên quan.

3. Điều kiện ký kết hợp đồng với nhà thầu

Theo quy định tại Điều 66 Luật Đấu thầu 2023 về điều kiện ký kết hợp đồng với nhà thầu, tại thời điểm ký hợp đồng nhà thầu phải đảm bảo đủ 3 điều kiện sau:

- Các hồ sơ liên quan, thỏa thuận khung đối với mua sắm tập trung(nếu có) của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực

- Nhà thầu phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật và tài chính để thực hiện gói thầu.

- Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn, mặt bằng và các điều kiện khác đảm bảo triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ.

Trên đây là phân loại hợp đồng nhà thầu theo luật đấu thầu năm 2023 và quy định về hồ sơ nhà thầu mới nhất. Nếu còn bất kỳ thắc mắc gì, liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Để được tư vấn, giải đáp thắc mắc và báo giá cụ thể, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY.

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

✅ Hoặc ngay để được hỗ trợ trực tiếp

Tổng đài: 19006142 / 19006139

KV Miền Bắc - (Mr Hưng): 0911670826 - (Ms Hằng): 0911 876 893

KV Miền Nam - (Ms Thùy): 0911 876 899 / (Ms Thơ):  0911 061 221

Hợp đồng điện tử EFY-eCONTRACT - Bỏ ký tay, thay ký số

NỘI DUNG LIÊN QUAN


Hợp đồng điện tử E-Contract Là Gì? Quy Định Của Pháp Luật Về Tính Pháp Lý Của Hợp Đồng Điện Tử E-Contract

Quy Định Về Hợp Đồng Tương Tự Trong Đấu Thầu

Hợp Đồng Xây Dựng Là Gì? 5 Mẫu Hợp Đồng Xây Dựng Theo Quy Định Mới Nhất Năm 2024

HopLTT

Tin tức liên quan