Hợp Đồng Thương Mại Là Gì? Mẫu Hợp Đồng Thương Mại Mới Nhất

Hợp đồng thương mại là một văn bản pháp lý quan trọng dùng làm căn cứ để các bên tham gia quan hệ thương mại thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Đây cũng là cơ sở để giải quyết tranh chấp phát sinh. Vậy Hợp đồng thương mại là gì? Mẫu hợp đồng thương mại được quy định như thế nào?

1. Hợp đồng thương mại là gì?

Hợp đồng thương mại là gì?

Hợp đồng thương mại là thoả thuận giữa thương nhân với thương nhân, thương nhân với các bên có liên quan nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ giữa các bên trong hoạt động thương mại.

Hoạt động thương mại được nhắc đến ở đây các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi (mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác...

2. Đặc điểm của Hợp đồng thương mại

* Về chủ thể:

Chủ thể của Hợp đồng thương mại thường là các thương nhân. Bao gồm các tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp và các cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên, có đăng ký kinh doanh.

Thương nhân là chủ thể trong hợp đồng thương mại có thể là thương nhân Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài (trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế)

Ngoài chủ thể là thương nhân, các tổ chức, cá nhân không phải là thương nhân cũng có thể trở thành chủ thể của hợp đồng thương mại trong một số trường hợp pháp luật quy định cụ thể.

* Về đối tượng:

Đối tượng của hợp đồng thương mại có thể là hàng hóa (động sản hoặc bất động sản), dịch vụ và các hoạt động sinh lợi khác.

* Về mục đích:

Mục đích của hợp đồng thương mại là lợi nhuận.

* Về nội dung:

Nội dung của hợp đồng thương mại là tổng hợp các điều khoản mà các bên tham gia giao kết hợp đồng đã thỏa thuận, các điều khoản này xác định những quyền và nghĩa vụ dân sự cụ thể của các bên giao kết hợp đồng.

Hợp Đồng Thương Mại Là Gì? Mẫu Hợp Đồng Thương Mại Mới Nhất

Các điều khoản trong hợp đồng thương mại

Điều khoản thông tin các bên

Là loại điều khoản ghi nhận thông tin các bên và chỉ được xác lập và thỏa thuận khi có 2 bên tham gia. Do đó, điều khoản về thông tin các bên là cơ bản và bắt buộc cần phải có.

Điều khoản về đối tượng hợp đồng

Mỗi loại hợp đồng thương mại đều có đối tượng cụ thể. Trong hợp đồng thương mại phải ghi nhận đúng đối tượng các bên thực hiện giao dịch. Bên cạnh đó, trong hợp đồng thương mại, các bên thường quy định cụ thể về đối tượng, số lượng, chất lượng,…đối tượng của hợp đồng.

Điều khoản thanh toán

Các bên có thể thỏa thuận về các phương thức thanh toán phù hợp trong hợp đồng: tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng, nhờ thu,...

Điều khoản về phạt vi phạm

Điều khoản về phạt vi phạm để đảm bảo về quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia hợp đồng thương mại và cũng đảm bảo các bên trong hợp đồng thương mại thực hiện theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng.

Tuy nhiên, căn cứ theo quy định tại Luật Thương mại 2005 thì mức phạt vi phạm hợp đồng sẽ không được quá 8% giá trị nghĩa vụ trong hợp đồng và chỉ xử phạt vi phạm nếu nội dung này được quy định trong hợp đồng.

Điều khoản quyền và nghĩa vụ các bên

Căn cứ vào các điều khoản, giá trị và nội dung hợp đồng và dựa trên các quyền lợi chính đáng mà các bên đã thỏa thuận với nhau để quyết định về các điều khoản quyền và nghĩa vụ các bên. Trong hợp đồng có thể lặp lại những nghĩa vụ và cam kết giữa các bên tại điều khoản trước và điều khoản ràng buộc nếu sau khi đã xem xét lại và xác định chúng cần thiết.

Điều khoản giải quyết tranh chấp

Nếu xảy ra tranh chấp hợp đồng thương mại, các bên có thể thỏa thuận lựa chọn phương án giải quyết tranh chấp là tòa án hoặc trọng tài.

Lưu ý: Đối với các hợp đồng thương mại quốc, việc lựa chọn luật điều chỉnh cần thực hiện ngay từ khi ký kết hợp đồng để tránh những rắc rối xảy ra sau này.

Các điều khoản khác

* Về hình thức:

Hình thức của hợp đồng thương mại có thể được bằng lời nói, văn bản hoặc hành vi cụ thể của các bên giao kết. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của các hoạt động thương mại và những yêu cầu chặt chẽ về  nội dung của hợp đồng mà pháp luật quy định nhiều loại hợp đồng thương mại cụ thể phải được ký kết dưới hình thức văn bản hoặc hình thức có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng thương mại bằng văn bản (hợp đồng thể hiện bằng thông điệp dữ liệu – Hợp đồng điện tử - có thể áp dụng cho tất cả các loại hợp đồng).

3. Các loại hợp đồng thương mại

Hợp Đồng Thương Mại Là Gì? Mẫu Hợp Đồng Thương Mại Mới Nhất

Các loại hợp đồng thương mại

Một số loại hợp đồng thương mại phổ biến hiện nay:

- Hợp đồng mua bán hàng hoá gồm Hợp đồng mua bán hàng hoá trong nước, Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế, hợp đồng mua bán qua sở giao dịch hàng hóa…

- Hợp đồng dịch vụ gồm: Hợp đồng cung ứng dịch vụ liên quan đến mua bán hàng hóa, Hợp đồng cung ứng dịch vụ chuyên ngành (Hợp đồng dịch vụ tài chính, bảo hiểm…)

- Hợp đồng trong các hoạt động đầu tư thương mại khác

4. Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại

Để giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại, các bên tham gia hợp đồng thương mại có thể lựa chọn các phương thức giải quyết tranh chấp sau đây:

Hợp Đồng Thương Mại Là Gì? Mẫu Hợp Đồng Thương Mại Mới Nhất

Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại

Thương lượng

- Các bên tranh chấp tự gặp nhau bàn bạc, thỏa thuận để giải quyết những bất đồng mà không cần có sự hiện diện của bên thứ 3

- Quá trình thương lượng không chịu sự ràng buộc của quy định pháp luật về trình tự, thủ tục giải quyết.

- Việc thực thi kết quả thương lượng sẽ phụ thuộc vào sự tự nguyện của mỗi bên tranh chấp mà không có bất kỳ cơ chế pháp lý nào bảo đảm việc thực thi đối với thỏa thuận của các bên trong quá trình thương lượng.

Hòa giải

- Có sự tham gia của bên thứ 3 trong vai trò làm trung gian để tìm kiếm giải pháp giải quyết tranh chấp;

- Quá trình hòa giải các bên tranh chấp không chịu sự chi phối bởi các quy định khuôn mẫu, bắt buộc của pháp luật về thủ tục hòa giải.

- Kết quả hòa giải được thực hiện hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự nguyện của các bên tranh chấp nhưng không có bất kỳ ràng buộc pháp lý nào bảo đảm thi hành những cam kết của các bên trong quá trình hòa giải

Tòa án

- Chỉ giải quyết tranh chấp thương mại khi có yêu cầu của các bên tranh chấp và tranh chấp đó phải thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án.

- Phán quyết của tòa án bằng bản án, quyết định nhân danh nhà nước và được đảm bảo thi hành bằng sức mạnh quyền lực nhà nước.

- Việc giải quyết theo một trình tự, thủ tục chặt chẽ, phải thông qua 2 cấp xét xử

Trọng tài thương mại

- Được tiến hành khi có yêu cầu của các bên tranh chấp và tranh chấp đó phải thuộc thẩm quyền giải quyết của trọng tài.

- Chủ thể giải quyết tranh chấp thương mại là các trọng tài viên.

- Đây là phương thức đảm bảo quyền tự định đoạt cao nhất của các bên khi mà các bên tranh chấp có thể thống nhất, thỏa thuận lựa chọn trung tâm trọng tài, trọng tài viên, địa điểm giải quyết, luật áp dụng.

- Hoạt động giải quyết đảm bảo tính bí mật, không được công khai.

Do hợp đồng thương mại có tính chất phức tạp nên các bên có thể lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp là tòa án hoặc trọng tài để giải quyết.

7. Mẫu hợp đồng thương mại

Mẫu hợp đồng mua bán tài sản

Mẫu hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa

Mẫu hợp đồng thương mại

Mẫu hợp đồng môi giới thương mại

...

Trên đây là chi tiết nội dung liên quan đến Hợp đồng thương mại. Hy vọng rằng những chia sẻ này sẽ hữu ích với mọi người.

Để được tư vấn, giải đáp thắc mắc và báo giá cụ thể, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY.

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

✅ Hoặc ngay để được hỗ trợ trực tiếp

Tổng đài: 19006142 / 19006139

KV Miền Bắc - (Mr Hưng): 0911670826 - (Ms Hằng): 0911 876 893

KV Miền Nam - (Ms Thùy): 0911 876 899 / (Ms Thơ): 0911 876 900

Hợp đồng điện tử EFY-eCONTRACT - Bỏ ký tay, thay ký số

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Hợp đồng điện tử E-Contract Là Gì? Quy Định Của Pháp Luật Về Tính Pháp Lý Của Hợp Đồng Điện Tử E-Contract

Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Là Gì? Đặc Điểm Của Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh

Hợp Đồng Thỏa Thuận Hợp Tác Là Gì? Quy Định Về Hợp Đồng Thỏa Thuận Hợp Tác

HaTT

Tin tức liên quan