Quy định về hợp đồng đơn vụ. So sánh hợp đồng đơn vụ và song vụ

Hợp đồng đơn vụ là loại hợp đồng khá phổ biến trong giao dịch dân sự thường ngày. Cùng eCONTRACT tìm hiểu về đặc điểm, quy định khi thực hiện loại hợp đồng này nhé.

1. Hợp đồng đơn vụ là gì?

Hợp đồng đơn vụ là gì?

Hợp đồng đơn vụ là hợp đồng mà khi các bên tham gia giao kết hợp đồng, các bên chỉ có quyền hoặc chỉ có nghĩa vụ với bên còn lại chứ không có quyền và nghĩa vụ song song.

Có thể hiểu đơn giản hơn tức là trong quan hệ hợp đồng đơn vụ, chỉ một bên có quyền với bên kia mà không có bất cứ nghĩa vụ gì với bên còn lại.

Theo hợp đồng đơn vụ, quyền hoặc nghĩa vụ xuất phát từ một bên khi giao kết hợp đồng, hình thức của hợp đồng do các bên tự thỏa thuận. Sau đó, các bên sẽ phải cam kết về những quyền và nghĩa vụ của hợp đồng đơn vụ kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

2. Quy định Pháp luật về hợp đồng đơn vụ 

Đặc điểm của hợp đồng đơn vụ

- Thực hiện hợp đồng đơn vụ:

Căn cứ theo điều 409 bộ luật dân sự 2015 về thực hiện hợp đồng đơn vụ, các bên tham gia ký kết hợp đồng đơn vụ sẽ phải thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ đã được thỏa thuận trong hợp đồng.

- Hình thức hợp đồng đơn vụ:

Hình thức văn bản, hình thức lời nói, hình thức có công chứng, chứng thực, đăng ký.

- Thời điểm hợp đồng có hiệu lực:

Thời điểm hợp đồng đơn vụ có hiệu lực được xác định thông qua các thời điểm:

+ Hợp đồng lời nói có hiệu lực tại thời điểm các bên trực tiếp thỏa thuận với nhau.

+ Hợp đồng văn bản có hiệu lực từ thời điểm các bên cùng ký vào văn bản hợp đồng

+ Hợp đồng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký có hiệu lực tại thời điểm văn bản hợp đồng được chứng thực, công chứng.

+ Hợp đồng có hiệu lực tại thời điểm mà các bên tự thỏa thuận hoặc theo quy định của Pháp luật.

- Nguyên tắc giao kết hợp đồng đơn vụ:

+ Tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái với quy định pháp luật và đạo đức xã hội.

+ Các bên tự nguyện, bình đẳng trong giao kết hợp đồng

3. Ví dụ về hợp đồng đơn vụ

Hợp đồng đơn vụ điển hình có thể kể đến là hợp đồng cho tặng tài sản. Bên tặng có nghĩa vụ là tặng tài sản của mình cho bên còn lại. Bên nhận có quyền đối với tài sản mà bên tặng cho mình mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ nào với bên cho.

Mẫu hợp đồng đơn vụ cũng khá đơn giản, tùy thuộc vào mục đích, loại nội dung của hợp đồng để lập nên hợp đồng đơn vụ.

4. So sánh hợp đồng đơn vụ và hợp đồng song vụ

So sánh hợp đồng đơn vụ và hợp đồng song vụ

Giống nhau:

Đều là hợp đồng dân sự giữa các bên về việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự, được quy định cụ thể trong bộ luật dân sự 2015.

Khác nhau:

 

Tiêu chí

Hợp đồng đơn vụ

Hợp đồng song vụ

Khái niệm

- Theo khoản 2 điều 402 BLDS 2015

- Chỉ một bên tham gia hợp đồng có nghĩa vụ

- Theo khoản 1 điều 402 BLDS 2015

- Mỗi bên tham gia hợp đồng đều có nghĩa vụ với nhau.

Bản chất

- Hợp đồng không phục vụ lợi ích của tất cả các bên

- Hợp đồng không có đền bù

- Hợp đồng cân bằng lợi ích của các bên tham gia hợp đồng

Thực hiện hợp đồng

- Thông thường chỉ có một bên có lợi từ việc giao kết hợp đồng.

- Nếu hợp đồng được lập thành văn bản thì phải lập thành nhiều bản, mỗi bên giữ một bản.

- Các bên vừa có quyền, vừa có nghĩa vụ đối với bên còn lại

- Các bên tự thỏa thuận về thời hạn thực hiện hợp đồng.

Ví dụ

- Hợp đồng cho, tặng tài sản

- Hợp đồng mua bán tài sản

 

Trên đây là những quy định Pháp luật về hợp đồng đơn vụ. Các cá nhân, tổ chức cần nắm rõ về các quy định về hợp đồng đơn vụ để thực hiện cho đúng khi tham gia giao kết.

Để được tư vấn, giải đáp thắc mắc và báo giá cụ thể, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY.

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

✅ Hoặc ngay để được hỗ trợ trực tiếp

Tổng đài: 19006142 / 19006139

KV Miền Bắc - (Mr Hưng): 0911670826 - (Ms Hằng): 0911 876 893

KV Miền Nam - (Ms Thùy): 0911 876 899 / (Ms Thơ): 0911 876 900

Hợp đồng điện tử EFY-eCONTRACT - Bỏ ký tay, thay ký số

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Phân biệt hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại

Hợp đồng thỏa thuận hợp tác là gì? Quy định về hợp đồng thỏa thuận hợp tác


Hợp đồng có điều kiện là gì? Đặc điểm và mục đích của hợp đồng có chứa điều kiện

HopLTT

Tin tức liên quan