Vốn điều lệ là gì? Các trường hợp tăng giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp

Vốn điều lệ là gì? Vốn điều lệ để làm gì? Các trường hợp tăng giảm vốn điều lệ là gì? Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây của EFY-eCONTRACT để có thêm nhiều thông tin hữu ích.

1. Vốn điều lệ là gì? 

Vốn điều lệ là gì

Vốn điều lệ là gì?

Theo khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, Vốn điều lệ được định nghĩa là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh.

Vốn điều lệ còn là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

2. Vốn điều lệ để làm gì?

- Vốn điều là căn cứ để xác định tỷ lệ phần vốn góp hay sở hữu cổ phần của  các thành viên, cổ đông trong công ty. Từ đó làm cơ sở để phân chia quyền, nghĩa vụ, lợi ích giữa các thành viên, cổ đông.

- Các thành viên, cổ đông có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp cũng như được chia lợi nhuận.

- Là cơ sở để xác định điều kiện kinh doanh đối với một số ngành, nghề kinh doanh nhất định yêu cầu có điều kiện kinh doanh.

- Cam kết mức trách nhiệm bằng vật chất của thành viên với đối tác, khách hàng, doanh nghiệp tương đương. 

3. Vốn chủ sở hữu là gì?

Vốn điều lệ là gì1

Vốn chủ sở hữu là gì?

Vốn chủ sở hữu được định nghĩa là nguồn vốn do doanh nghiệp sở hữu hoặc được góp vốn, đồng sở hữu cùng các nhà đầu tư, các cổ đông, thành viên liên doanh, tạo dựng nguồn lực để đưa doanh nghiệp đi vào hoạt động. 

Tổng vốn chủ sở hữu được tính sau khi đã khấu trừ đi các khoản nợ phải trả.

Vốn chủ sở hữu là nguồn tài trợ cho doanh nghiệp một cách bền vững và lâu dài, được sử dụng để định giá cho giá trị của doanh nghiệp. 

Tất cả thành viên góp vốn sẽ hưởng quyền lợi như nhau trong quản lý, mức hưởng lợi nhuận và chịu trách nhiệm nếu doanh nghi kinh doanh thua lỗ.

Nếu doanh nghiệp dừng hoạt động kinh doanh hoặc phá sản thì nguồn vốn này sẽ ưu tiên cho việc trả nợ, phần còn dư sẽ chia cho các cổ đông theo tỷ lệ góp vốn ban đầu.

4. Tăng giảm vốn điều lệ là gì?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 thì tăng giảm vốn điều lệ công ty là hình thức mà công ty có nhu cầu tăng vốn điều lệ công ty để mở rộng quy mô công ty hoặc giảm vốn điều lệ trong một số trường hợp nhất định được quy định cụ thể.

5. Các trường hợp tăng giảm vốn điều lệ

vốn điều lệ là gì2

Các trường hợp tăng giảm vốn điều lệ

5.1 Trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH 

- Công ty TNHH hai thành viên trở lên tăng vốn điều lệ của công ty trong trường hợp:

+ Tăng số vốn góp của các thành viên;

+ Tiếp nhận thêm vốn góp từ thành viên mới.

- Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

+ Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên

+ Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên

+ Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

5.2 Trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ trong trường hợp:

+ Chủ sở hữu góp thêm vốn

+ Chủ sở hữu huy động thêm vốn từ người khác.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giảm vốn điều lệ trong trường hợp:

+ Hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty

+ Vốn điều lệ không được chủ sở hữu công ty thanh toán đầy đủ và đúng hạn

5.3 Trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần

- Công ty cổ phần có thể tăng vốn điều lệ bằng hình thức bán cổ phần:

+ Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;

+ Chào bán cổ phần riêng lẻ;

+ Chào bán cổ phần ra công chúng.

- Công ty cổ phần có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp:

+ Công ty hoàn trả một phần vốn góp cổ đông theo tỷ lệ cổ phần góp vốn của cổ động

+ Công ty mua lại cổ phần đã bán 

+ Vốn điều lệ không được chủ sở hữu công ty thanh toán đầy đủ và đúng hạn

5.4 Trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ của công ty hợp danh

- Công ty hợp danh tăng vốn điều lệ thông qua:Tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn.

- Công ty hợp danh có thể giảm vốn điều lệ thông qua: Chấm dứt tư cách thành viên hợp danh.

Trên đây là khái niệm vốn điều lệ là gì cũng như các nội dung liên quan đến vốn điều lệ. Nếu còn bất kỳ thông tin thắc mắc gì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ sớm nhất.

Để được tư vấn, giải đáp thắc mắc và báo giá cụ thể, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY.

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

✅ Hoặc ngay để được hỗ trợ trực tiếp

Tổng đài: 19006142 / 19006139

KV Miền Bắc - (Mr Hưng): 0911670826 - (Ms Hằng): 0911 876 893

KV Miền Nam - (Ms Thùy): 0911 876 899 / (Ms Thơ): 0911 876 900

Hợp đồng điện tử EFY-eCONTRACT - Bỏ ký tay, thay ký số

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Hợp đồng điện tử E-Contract Là Gì? Quy Định Của Pháp Luật Về Tính Pháp Lý Của Hợp Đồng Điện Tử E-Contract

Hợp đồng FIDIC là gì? Các dang hợp đồng FIDIC được sử dụng phổ biến hiện nay

Hợp Đồng Gia Công Là Gì? Đặc Điểm Pháp Lý Của Hợp Đồng Gia Công Theo Quy Định

HopLTT

Tin tức liên quan