Hợp Đồng Dịch Vụ Là Gì? Mẫu Hợp Đồng Dịch Vụ Theo Quy Định Của Pháp Luật Hiện Hành

Hợp đồng dịch vụ là một trong những hợp đồng dân sự được sử dụng thông dụng trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt trong bối cảnh các lĩnh vực dịch vụ ngày càng được chú trọng, trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống. Trong bài viết hôm nay, cùng EFY-eCONTRACT tìm hiểu hợp đồng dịch vụ là gì? Mẫu hợp đồng dịch vụ theo quy định của pháp luật hiện hành.

1. Hợp đồng dịch vụ là gì?

hop-dong-dich-vu

Định nghĩa hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ hay hợp đồng dịch vụ pháp lý là sự thỏa thuận giữa hai bên, theo đó bên cung cấp dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ. Bên sử dụng dịch vụ có nghĩa vụ trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng.

Đối tượng của hợp đồng dịch vụ pháp lý là công việc được thực hiện theo sự thỏa thuận của 2 bên, được quy định theo Điều 513 Bộ luật Dân sự 2015. Hợp đồng dịch vụ được quy định phân loại thành hợp đồng cụ thể như dịch vụ sửa chữa tài sản, dịch vụ pháp lý, dịch vụ cung cấp thông tin thương mại, dịch vụ quảng cáo,...

Bên cung cấp thực hiện nghĩa vụ bằng công sức, trí tuệ để hoàn thành công việc đã nhận. Người cung cấp có thể sử dụng cộng sự giúp việc và phải chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra sự cố do người cộng sự. Bên cung cấp không được giao cho người khác làm thay nếu chưa có sự đồng ý của bên thuê.

Bên thuê phải đưa ra các yêu cầu công việc về chất lượng, kỹ thuật hay các thông số khác. Các điều khoản này là cơ sở để thỏa thuận về điều kiện cung ứng dịch vụ.

2. Đặc điểm của hợp đồng dịch vụ

hop-dong-dich-vu

Đặc điểm của hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ là hợp đồng dân sự thể hiện sự thỏa thuận giữa 2 bên cung cấp và sử dụng dịch vụ. Do đó, bên cung cấp và sử dụng cần thực hiện quyền và nghĩa vụ theo đúng điều khoản được thỏa thuận trong hợp đồng. Bên cung cấp dịch vụ phải thực hiện công việc cho bên sử dụng và bên sử dụng phải trả tiền cho bên cung cấp.

Hợp đồng dịch vụ là hợp đồng song vụ và bên cung cấp có nghĩa vụ thực hiện các hành vi pháp lý theo yêu cầu của bên sử dụng, bên sử dụng có nghĩa vụ tiếp nhận và thanh toán tiền cho cho bên cung cấp. Trong trường hợp có sự cố phát sinh, bên cung cấp có nghĩa vụ đền bù tương đương giá trị lợi ích giữa các chủ thể với nhau.

Khác với hợp đồng lao động phải thực hiện liên tục trong một khoảng thời hạn được thỏa thuận trước và không được tự ý ngắt quãng trừ khi pháp luật có quy định. Hợp đồng dịch vụ có thời gian thực hiện không liên tục, chỉ cần bên cung cấp hoàn thành xong công việc và việc ngắt quãng phụ thuộc vào người thực hiện.

3. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng dịch vụ

hop-dong-dich-vu

Quyền & Nghĩa vụ của các bên

3.1. Bên sử dụng dịch vụ

Quyền và nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ được quy định tại Điều 515, 516 Bộ luật Dân sự 2015. Bên sử dụng dịch vụ có nghĩa vụ cung cấp thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết cho bên cung cấp để thực hiện công việc. Và thanh toán tiền công cho bên cung cấp theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng.

Bên sử dụng dịch vụ có quyền yêu cầu bên cung cấp thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn,.. theo đúng thỏa thuận. Trường hợp bên cung cấp vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên sử dụng có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường, đền bù thiệt hại.

3.2. Bên cung cấp dịch vụ

Quyền, nghĩa vụ của bên cung cấp dịch vụ được quy định tại Điều 517, 518 Bộ luật Dân sự 2015. Bên cung ứng có nghĩa vụ thực hiện công việc theo đúng điều kiện trong hợp đồng và không được giao cho người khác thực hiện thay khi chưa có sự đồng ý của bên sử dụng. Bên cung cấp phải bảo quản và hoàn trả lại cho bên sử dụng tài liệu và phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc.

Bên cung cấp dịch vụ có quyền được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên sử dụng mà không nhất thiết phải chờ ý kiến. Nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho bên sử dụng thì phải báo ngay cho bên sử dụng dịch vụ. Bên cung cấp có quyền yêu cầu bên sử dụng trả tiền theo đúng thời hạn và thỏa thuận.

4. Đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ

hop-dong-dich-vu

Đơn phương chấm dứt hợp đồng

Đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ là một trong hai bên tham gia đơn phương hủy bỏ hợp đồng mà không cần sự đồng ý của bên còn lại. Hợp đồng trên nguyên tắc là sự thỏa thuận, nên khi chấm dứt hợp đồng hai bên nên có thỏa thuận để giải quyết các vấn đề. Theo quy định Điều 520 Bộ luật Dân sự 2015 về đơn phương chấm dứt hợp đồng như sau:

Trong trường hợp tiếp tục thực hiện hợp đồng không có lợi cho bên sử dụng thì bên sử dụng dịch vujcos quyền đơn phương chấm dứt, nhưng phải báo cho bên cung cấp trước một khoảng thời gian hợp lý. Bên sử dụng phải trả tiền công theo phần công việc mà bên cung ứng đã thực hiện và bồi thường thiệt hại nếu có.

Trong trường hợp bên sử dụng vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên cung cấp có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu có khoản bồi thường thiệt hại.

5. Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý theo đúng quy định

hop-dong-dich-vu

Mẫu hợp đồng dịch vụ

5.1. Mẫu hợp đồng dịch vụ

Có nhiều loại hợp đồng dịch vụ mà chủ thể có thể là các cá nhân và công ty/doanh nghiệp hay tổ chức. Người soạn hợp đồng cần nhận định rõ đối tượng - nội dung công việc thực hiện là gì để sử dụng đúng loại hợp đồng. Một hợp đồng dịch vụ có cơ sở pháp lý là hợp đồng có đầy đủ nội dung liên quan đến thông tin 2 bên, nội dung hợp đồng về quyền, nghĩa vụ và chữ ký của các bên tham gia.

>>> Tham khảo mẫu hợp đồng dịch vụ TẠI ĐÂY

5.2. Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ

Biên bản thanh lý hợp đồng thương được thể hiện dưới dạng văn bản ghi nhận việc thực hiện hợp đồng của các bên. Cụ thể mỗi bên đã thực hiện những nghĩa vụ gì với bên có quyền, đồng thời hưởng những quyền gì từ bên có nghĩa vụ. Với hợp đồng dịch vụ, biên bản thanh lý thể hiện bên cung cấp đã thực hiện những công việc gì, công việc nào chưa được thực hiện và được hưởng thông tin, tài liệu và phương tiện sử dụng như thế nào. Mục đích của biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ nhằm hạn chế những tranh chấp đối với phần công việc đã hoàn thành của bên cung cấp dịch vụ.

>>> Tham khảo biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ TẠI ĐÂY

5.3. Phụ lục hợp đồng dịch vụ

Trong trường hợp bên cung cấp và sử dụng dịch vụ muốn thay đổi, chỉnh sửa các nội dung hay điều khoản trên hợp đồng thì phải bổ sung thêm vào phụ lục. Phụ lục hợp đồng dịch vụ được ký kết ban hành theo hợp đồng được hai bên thỏa thuận.

>>> Tham khảo phụ lục hợp đồng dịch vụ TẠI ĐÂY

Trên đây là thông tin liên quan đến hợp đồng dịch vụ và các mẫu hợp đồng dịch vụ bạn đọc có thể tham khảo. Hợp đồng dịch vụ là loại hợp đồng dân sự được sử dụng phổ biến, do vậy các chủ thể cần nắm rõ nội dung của hợp đồng dịch vụ để đảm bảo quyền và nghĩa vụ thực hiện.

Để được tư vấn, giải đáp thắc mắc và báo giá cụ thể, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY.

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

 

✅ Hoặc ngay để được hỗ trợ trực tiếp

Tổng đài: 19006142 / 19006139

KV Miền Bắc - (Mr Hưng): 0911670826 - (Ms Hằng): 0911 876 893

KV Miền Nam - (Ms Thùy): 0911 876 899 / (Ms Thơ): 0911 876 900

Hợp đồng điện tử EFY-eCONTRACT - Bỏ ký tay, thay ký số

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Hợp đồng điện tử E-Contract Là Gì? Quy Định Của Pháp Luật Về Tính Pháp Lý Của Hợp Đồng Điện Tử E-Contract

Tìm hiểu: Quy Định Về Hợp Đồng Dịch Vụ Với Cá Nhân Năm 2023  

Quy Định Về Bảo Lãnh Thực Hiện Hợp Đồng Theo Pháp Luật Hiện Hành 

ThuongNTH

Tin tức liên quan