❇️ Bảo Đảm Thực Hiện Hợp Đồng Có Bắt Buộc Không? Bắt Buộc Đối Với Những Trường Hợp Nào?

Việc bảo đảm thực hiện hợp đồng là để bảo đảm trách nhiệm thực hiện hợp đồng của các bên. Vậy, bảo đảm thực hiện hợp đồng bắt buộc không? Bắt buộc đối với đối tượng nào, trường hợp nào?

Bảo đảm thực hiện hợp đồng có bắt buộc khôngBảo đảm thực hiện hợp đồng có bắt buộc không?

 Bảo đảm thực hiện hợp đồng có bắt buộc không?

Bảo đảm thực hiện hợp đồng là việc nhà thầu/ nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp bảo đảm như đặt cọc, ký quỹ, nộp thư bảo lãnh của các tổ chức tín dụng/ chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam để bảo đảm trách nhiệm thực hiện hợp đồng của nhà thầu, nhà đầu tư đó.

=> Bảo đảm thực hiện hợp đồng bắt buộc đối với các nhà thầu, nhà đầu tư để bảo đảm trách nhiệm thực hiện hợp đồng

Trong trường hợp người có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các nghĩa vụ mà họ đã cam kết trong bảo đảm, thì bên được bảo đảm có quyền áp dụng biện pháp bảo đảm nghĩa vụ được thực hiện theo thỏa thuận hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền can thiệp để buộc bên có nghĩa vụ bảo đảm phải thực hiện theo đúng nghĩa vụ đã cam kết nhằm bảo đảm các quyền lợi cho mình.

Một số trường hợp nhà thầu không áp dụng Bảo đảm thực hiện hợp đồng

Căn cứ Điều 66 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, việc bảo đảm thực hiện hợp đồng được áp dụng đối với nhà thầu được lựa chọn. Tuy nhiên, với một số trường hợp, bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ không áp dụng, cụ thể:

Bảo đảm thực hiện hợp đồng có bắt buộc khôngTrường hợp không bắt buộc thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng

- Nhà thầu, nhà đầu tư cung cấp các dịch vụ tư vấn: 

+ Lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, lên tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc.

+ Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo đánh giá tác động môi trường.

+ Khảo sát, lập thiết kế, dự toán.

+ Lập các hồ sơ mời quan tâm, mời sơ tuyển, mời thầu, đề xuất; thẩm tra, thẩm định.

+ Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm tra, thẩm định.

+ Giám sát.

+ Quản lý dự án.

+ Thu xếp tài chính.

+ Kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ.

- Các dịch vụ tư vấn khác:

+ Nhà thầu được lựa chọn dựa theo hình thức tự thực hiện đối với gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp tổ chức trực tiếp quản lý và sử dụng gói thầu có năng lực kỹ thuật, tài chính, kinh nghiệm có thể đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

+ Nhà thầu được lựa chọn theo hình thức tự tham gia thực hiện của các cộng đồng: cộng đồng dân cư, tổ chức, tổ, nhóm thợ tại địa phương nơi có gói thầu được giao thực hiện toàn bộ hoặc một phần gói thầu trong các trường hợp:

Gói thầu thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, mục tiêu hỗ trợ xóa đói giảm nghèo cho các huyện, xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo hay các vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Gói thầu có quy mô nhỏ mà cộng đồng dân cư, tổ chức, tổ, nhóm thợ tại địa phương có thể đảm nhiệm được

Quy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng

Bảo đảm thực hiện hợp đồng có bắt buộc khôngQuy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng

Tại Điều 72, Luật Đấu thầu năm 2013, quy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng. Cụ thể::

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng có thể được thực hiện thông qua các hình thức văn bản, lời nói….

- Nội dung của bảo đảm thực hiện hợp đồng bao gồm nghĩa vụ được bảo đảm; quyền, nghĩa vụ của các bên; Hiệu lực và chấm dứt hợp đồng.

- Thời điểm bảo đảm thực hiện hợp đồng được thực hiện là trước khi hợp đồng có hiệu lực.

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng trong hợp đồng với nhà đầu tư được quy định trong hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu theo quy định.

- Giá trị của bảo đảm thực hiện hợp đồng là khoảng từ 1% - 3% dựa trên tổng mức đầu tư của dự án phụ thuộc vào quy mô, tính chất của dự án.

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp: nghĩa vụ được bảo đảm chấm dứt, việc bảo đảm được hủy bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác; bên bảo đảm đã thực hiện nghĩa vụ bảo đảm và theo thỏa thuận khác.

- Thời gian bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực được xác định kể từ ngày hợp đồng được ký chính thức cho đến ngày công trình được hoàn thành, bàn giao và được nghiệm thu hoặc được xác định từ ngày hợp đồng được ký chính thức cho đến ngày mà các điều kiện bảo đảm cho việc cung cấp dịch vụ được hoàn thành theo quy định trong hợp đồng.

Nếu thuộc các trường hợp cần phải gia hạn thêm thời gian thực hiện bảo đảm hợp đồng thì bên nhận bảo đảm có quyền yêu cầu nhà đầu tư phải gia hạn thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng tương ứng với thời gian thực hiện hợp đồng.

Trên đây là đầy đủ những nội dung chia sẻ về vấn đề bảo đảm thực hiện hợp đồng có bắt buộc không. Hy vọng với những chia sẻ này sẽ giúp ích trong quá trình thực hiện hợp đồng của đơn vị.

Để được tư vấn, giải đáp thắc mắc và báo giá cụ thể, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY.

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

✅ Hoặc ngay để được hỗ trợ trực tiếp

Tổng đài: 19006142 / 19006139

KV Miền Bắc - (Mr Hưng): 0911670826 - (Ms Hằng): 0911 876 893

KV Miền Nam - (Ms Thùy): 0911 876 899 / (Ms Thơ): 0911 876 900

Hợp đồng điện tử EFY-eCONTRACT - Bỏ ký tay, thay ký số

HaTT_TT

Tin tức liên quan