[Mới] Vận hành Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam

Ngày 16/6/2023, buổi lễ công bố Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam (www.CeCA.gov.vn) hoạt động trong khuôn khổ hội nghị phát triển hợp đồng điện tử tại Việt Nam – Triển khai Nghị định 85 được Bộ Công Thương được tổ chức tại Hà Nội.

Thứ trưởng bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân và các đại biểu tham gia 

Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam là một hệ thống được Cục thương mại điện tử và Kinh tế số – Bộ Công Thương xây dựng, vận hành nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân… kiểm tra, xử lý, tập trung thông tin hợp đồng điện tử của cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trong thương mại.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh:

 “Việc ứng dụng hợp đồng điện tử không chỉ giúp cho các doanh nghiệp và khách hàng của doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn giúp giảm bớt ảnh hưởng của dịch bệnh, khoảng cách trong giao dịch thương mại”

Việc đẩy mạnh hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động chứng thực hợp đồng điện tử tại Việt Nam, các doanh nghiệp sẽ có thể sử dụng hợp đồng điện tử thay thế hoàn toàn cho hợp đồng truyền thống với CeCA được cấp đăng ký bởi Bộ Công Thương.

Ngoài ra, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thuộc Bộ Công Thương đã giao Trung tâm Tin học và Công nghệ số phối hợp cùng các doanh nghiệp CNTT, viễn thông, hạ tầng số, để xây dựng các giải pháp hỗ trợ bên thứ 3 như ngân hàng, kiểm toán, cơ quan giải quyết tranh chấp, cơ quan thuế đảm bảo sẵn sàng kiểm tra xác thực được giá trị như bản gốc của hợp đồng điện tử.

Hệ thống đáp ứng nhu cầu thiết yếu để hoàn tất quy trình ứng dụng thương mại điện tử, công nghệ thông tin trong hoạt động của doanh nghiệp, đem lại những lợi ích to lớn cho doanh nghiệp.

Các CeCA sau khi được cấp đăng ký dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử có thể cung cấp cho các doanh nghiệp với quy trình đảm bảo tính bảo mật cao,toàn vẹn dữ liệu, chống chối bỏ, có khả năng kiểm tra và xác thực giá trị như bản gốc của hợp đồng điện tử.


EFY Việt Nam

 

Tin tức liên quan