Chính phủ chỉ thị: “ Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử”

Ngày 30/5/2023, thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính ban hành chỉ thị số 18/CT-TTg về việc đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử.

Trong những năm gần đây, nền kinh tế số tại Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ với sự đóng góp quan trọng của thương mại điện tử.

Bộ Tài Chính và các bộ, cơ quan đã tổ chức và triển khai các giải pháp cải cách, cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thuế, thương mại điện tử… Điều này góp phần thúc đẩy ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong các doanh nghiệp, xây dựng một thị trường TMĐT phát triển bền vững, lành mạnh và có tính cạnh tranh cao.

Tuy nhiên sự phát triển mạnh mẽ và bùng nổ của lĩnh vực thương mại điện tử cũng đã đặt ra những thách thức không nhỏ với công tác quản lý đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước .

Chuẩn hóa, số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu về thương mại điện tử theo lộ trình cụ thể

Thủ tướng chính phủ yêu cầu

Bộ tài chính

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện, sửa đổi chính sách Pháp luật liên quan đến thương mại điện tử, thu gọn thủ tục hành chính, tăng cường thu thuế tại nguồn, chống thất thoát, thực hiện nghiêm các chế tài xử lý vi phạm về thuế, hải quan

- Chỉ đạo Tổng cục Thuế xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thuế đối với thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Chậm nhất phải hoàn thành trong năm 2023.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch về kết nối, chia sẻ dữ liệu với Bộ Công Thương, Bộ Thông Tin, Truyền Thông, Bộ Công An, Ngân hàng và các cơ quan liên quan tăng cường quản lý thuế với lĩnh vực TMĐT, xây dựng quy chuẩn về kết nối, chia sẻ dữ liệu. Hoàn thành chậm nhất là trong quý III năm 2023.

- Phối hợp các cơ quan có liên quan thực hiện chuẩn hóa, số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu về TMĐT theo lộ trình cụ thể, chi tiết.

Bộ Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành về vấn đề sửa đổi chính sách quản lý nhà nước với TMĐT, đẩy mạnh xử lý hành vi vi phạm về lưu trữ và cung cấp thông tin về TMĐT theo quy định của nhà nước.

- Xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu chung về TMĐT phục vụ quản lý thuế, hải quan… Thời hạn hoàn thành chậm nhất trong năm 2025.

- Phối hợp cùng Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch chi tiết về kết nối và chia sẻ dữ liệu với hình thức tổ chức hoạt động TMĐT. Chậm nhất quý III năm 2023.

- Phối hợp cùng Bộ Tài chính thực hiện thanh tra, xử lý vi phạm về hoạt động TMĐT không kê khai, nộp thuế. Chậm nhất trong năm 2023.

- Chủ trì việc triển khai tích hợp tài khoản xác thực định danh điện tử, ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip để xác thực chủ thể của hoạt động TMĐT tham gia giao kết hợp đồng trên Trục phát triển hợp đồng thương mại điện tử. Chậm nhất trong năm 2023 phải hoàn thành.

- Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ TMĐT ứng dụng tài khoản định danh điện tử, CCCD gắn chip để xác thực thông tin trên các sàn giao dịch TMĐT. Thời hạn hoàn thành chậm nhất là trong năm 2023.

Bảo đảm an toàn thông tin mạng trong triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu

Bộ Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trong việc hoàn thiện, sửa đổi chính sách, pháp luật về viễn thông; internet; quảng cáo trên môi trường mạng; dịch vụ thông qua các nền tảng số trong nước và xuyên biên giới, nghiên cứu bổ sung chế tài xử lý đình chỉ, ngăn chặn, thu hồi giấy phép hoạt động ngành nghề,…

- Cung cấp thông tin, chia sẻ dữ liệu với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính về quản lý internet đối với các website có hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam. Chậm nhất trong năm 2025. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính bảo đảm an toàn thông tin mạng và các biện pháp xử lý vi phạm đối với website thương mại điện tử.

- Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch chi tiết về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu để tăng cường công tác quản lý thuế đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông, quảng cáo trên môi trường mạng, các sản phẩm, dịch vụ thông qua các nền tảng số trong nước và xuyên biên giới. Thời hạn hoàn thành chậm nhất trong quý III năm 2023.

- Phối hợp với Bộ Tài chính trao đổi thông tin để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, đối chiếu thông tin đối với hoạt động TMĐT, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác được thực hiện bởi nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; xử lý vi phạm đối với các tổ chức cung cấp cung cấp dịch vụ viễn thông, quảng cáo trên môi trường mạng…vi phạm pháp luật thuế.

- Chỉ đạo, thúc đẩy các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, dịch vụ viễn thông, dịch vụ đăng ký…Thời hạn hoàn thành chậm nhất trong năm 2023.

- Đánh giá khả năng đáp ứng, nhu cầu mở rộng của Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia để làm cơ sở nâng cấp, sẵn sàng phục vụ việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp. Thời hạn hoàn thành chậm nhất trong năm 2023.

- Đôn đốc, phối hợp và hướng dẫn thực hiện việc bảo đảm an toàn thông tin mạng trong triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu để phục vụ phát triển TMĐT, chống thất thu thuế và đảm bảo an ninh tiền tệ.

Chuyển đổi sử dụng mã định danh cá nhân làm mã số thuế

Bộ Công an

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trong việc hoàn thiện việc sửa đổi chính sách, pháp luật chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ đảm bảo mục tiêu chung phát triển TMĐT, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh mạng, an ninh tiền tệ.

- Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch chi tiết về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu. Thời hạn hoàn thành chậm nhất trong quý III năm 2023.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu, tích hợp sử dụng tài khoản định danh điện tử để kê khai, đăng ký nộp thuế trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID), nghiên cứu phát triển hoặc tích hợp ứng dụng cổng thanh toán, ví điện tử…Thời hạn hoàn thành chậm nhất trong năm 2025.

- Chủ trì phân tích, tổng hợp dữ liệu dân cư, định danh, xác thực điện tử và dữ liệu làm giàu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phát hiện sớm các hành vi trốn thuế, phục vụ truy thu và quản lý về thuế. Thời hạn hoàn thành chậm nhất trong năm 2023.

- Chủ trì nghiên cứu cơ chế cung cấp, khai thác dữ liệu mở cho các doanh nghiệp, tổ chức khảo sát, phát triển thị trường TMĐT. Thời hạn hoàn thành chậm nhất trong năm 2023.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn, thúc đẩy các tiện ích thanh toán trực tuyến, chữ ký số trên VneID. Thời hạn hoàn thành chậm nhất trong năm 2023.

Phát triển các tiện ích thanh toán điện tử để thúc đẩy thương mại điện tử

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trong việc hoàn thiện việc sửa đổi chính sách, pháp luật về hệ thống thanh toán quốc gia, bảo mật thông tin của các tổ chức tín dụng để phục vụ phát triển TMĐT, chống thất thu thuế, phát triển các tiện ích thanh toán điện tử để thúc đẩy TMĐT…

- Phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan trong việc thiết lập cơ chế quản lý, giám sát các giao dịch thanh toán hỗ trợ công tác quản lý thuế đối với hoạt động cung cấp dịch vụ xuyên biên giới trong TMĐT.

- Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch chi tiết về việc chỉ đạo, hướng dẫn ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép trong việc kết nối, cung cấp thông tin với cơ quan quản lý thuế. Thời hạn hoàn thành chậm nhất trong quý III năm 2023.

- Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và cơ quan có liên quan tiếp tục đẩy mạnh kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến lĩnh vực thuế…

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

Chính phủ chỉ thị Bộ Tài chính chủ trì theo dõi, đôn đốc thực hiện, báo cáo kết quả với thủ tướng chính phủ về những phát sinh trong quá trình thực hiện chỉ thị.

EFY Việt Nam

 

Tin tức liên quan