CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu 01/2022/TT-BCT
Trích yếu nội dung Thông tư số 21/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động
Ngày ban hành 18/01/2022
Ngày hiệu lực 08/03/2022
Hình thức văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương
Người ký duyệt Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên
Tệp đính kèm TT01BCT.pdf

Các văn bản khác