CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu 30/2020/NĐ-CP
Trích yếu nội dung Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Ngày ban hành 27/09/2018
Ngày hiệu lực 15/11/2018
Hình thức văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tệp đính kèm 130 2018 NDCP.signed 1.pdf

Các văn bản khác