CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu 30/2020/NĐ-CP
Trích yếu nội dung Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
Ngày ban hành 05/03/2020
Ngày hiệu lực 05/03/2020
Hình thức văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tệp đính kèm VanBanGoc_30_2020_NDCP.pdf

Các văn bản khác