CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu 36/2005/QH11
Trích yếu nội dung Luật thương mại 2005
Ngày ban hành 27/06/2005
Ngày hiệu lực 01/01/2006
Hình thức văn bản Luật
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký duyệt Nguyễn Văn An
Tệp đính kèm 36.2005.QH11.doc

Các văn bản khác