CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu 85/2021/NÐ-CP
Trích yếu nội dung Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử
Ngày ban hành 25/09/2021
Ngày hiệu lực 01/01/2022
Hình thức văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt Phó Thủ tướng Lê Văn Thành
Tệp đính kèm 2021_843 844_852021NDCP..pdf

Các văn bản khác